Przodkowie Słowian mogli zasiedlić Europę już 3

advertisement
Przodkowie
Słowian
mogli
zasiedlić Europę już 3-4 tysiące lat
temu
Badania mtDNA podważają dotychczasowy dogmat archeologów, że
Słowianie zasiedlili Europę dopiero we wczesnym średniowieczu – takie
wyniki swoich badań przedstawiają naukowcy z Collegium Medicum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.
Badania mtDNA przeprowadzono na próbkach pobranych od 2,5 tys. osób – a
materiał genetyczny pochodził ze współczesnych populacji słowiańskojęzycznych:
Polaków, Czechów, Słowaków, Rosjan, Chorwatów, Słoweńców, Serbów.
Dzięki analizie tempa mutacji w mtDNA badacze starali się określić, kiedy konkretne analizowane haplogrupy
mogły powstać. Naukowcy doszli do wniosku, że niektóre podhaplogrupy mają podobny środkowo-europejski
rodowód, a ich wiek ewolucyjny wskazuje na Epokę Brązu – a więc na 3-4 tys. lat p.n.e. Jak podkreślają badacze
komponenty puli mtDNA Słowian, które są obecne w Europie Środkowej musiały powstać w Europie już w
starożytności.
Publikacja źródłowa: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0010285
Niektóre podhaplogrupy mają podobny środkowo-europejski rodowód.
Data publikacji: 28.01.2013r.
Download