Minojczycy byli pochodzenia europejskiego

advertisement
Minojczycy byli
europejskiego
pochodzenia
Pierwsza europejska cywilizacja – Minojczycy – miała europejskie
korzenie. Analiza mitochondrialnego DNA starożytnych mieszkańców
wyspy Kreta nie pozostawia jakiejkolwiek wątpliwości i obala poprzednie
teorie na temat ich pochodzenia.
W 1900 roku archeolog Arthur Evans odnalazł na krecie Pałac Minosa, którego
budowniczymi byli Minojczycy, wiek pałacu szacuje się na ok. 4000 lat. Evans
założył, że cywilizacja ta pochodziła od wygnanej z Egiptu ponad 5000 lat temu
grupy uchodźców. Ta teoria była wielokrotnie podważana przez innych
archeologów, jednak ostateczne dowody zostały dostarczone dzięki analizie
mtDNA ze znalezionych w jaskiniach na Krecie 37 szkieletów. Analiza dostarczyła
dowodów, że Minojczycy pochodzą od europejskiej populacji rolników, którzy
zamieszkali Kretę kilka tysięcy lat wcześniej. DNA pobrano od 100 szkieletów (
kości i zęby), jednak tylko 37 z nich mogło dostarczyć mtDNA zadawalającej
jakości. Szkielety pochodziły sprzed 4900-3800 lat. DNA izolowano i analizowano
niezależnie w dwóch laboratoriach.
Publikacja źródłowa: Hughey, J. R. et al. Nature Commun. 4, 1871 (2013).
Kultura minojska - malowidło naścienne
Data publikacji: 16.05.2013r.
Download