Pytania i odpowiedzi. Data zamieszczenia 07/05/2013

advertisement
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06
NIP 5542647568 REGON 340057695
www.ukw.edu.pl
UKW/BZP-D-29/2013
Bydgoszcz, 07.05.2013 r.
Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę odczynników.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że
w dniu 06.05.2013 r. wpłynęły mailem zapytania o następującej treści:
1. „Pytanie dot. Zadania 18
Zwracamy się z prośbą o informację, z jakiego materiału Zamawiający zamierza izolować DNA?”
2. „Moje pytanie dotyczy części 18 i 19 – czy te produkty maja służyć do badań nad materiałem
genetycznym roślinnym czy też zwierzęcym? Jeżeli te produkty przeznaczone są do izolacji DNA
zwierzęcego, wówczas cenną informacją byłoby jaki to rodzaj materiału (krew, włosy, ślina itp.).”
Odpowiedzi na pytania:
Ad 1 i 2 Dodatkowe informacje dotyczące zadania 18:
Ad 2

izolacja DNA plazmidowego z bakterii DH5 alfa,

zestaw do izolacji metodą Spin Mini Prep z użyciem mikrowirówki,

100 izolacji z nocnej hodowli bakteryjnej o objętości 10-16 ml.
Dodatkowe informacje dotyczące zadania 19:
Zestaw powinien zawierać:
 Pfu Turbo DNA polymerase (2.5U/ul)
 2.10x reaction buffer
 3.Dpn I restriction enzyme (10U/ul)
 4.dNTP mix
 5.XL1-Blue supercompetent cells' (blue tubes)
Download