22-28.11.2015 – Gruzja - Litwa 8.1. Wizyta studyjna na Litwie

advertisement
Program Współpracy Policyjnej z
Państwami Partnerstwa Wschodniego
Źródło:
http://mswia.gov.pl/epp/aktualnosci/6818,22-28112015-Gruzja-Litwa-81-Wizyta-studyjna-na-Litwie-dotyczac
a-badan-DNA-odorol.html
Wygenerowano: Środa, 19 lipca 2017, 04:22
22-28.11.2015 – Gruzja - Litwa
8.1. Wizyta studyjna na Litwie
dotycząca badań DNA, odorologii
oraz chemii
Główne tematy pięciodniowego szkolenia
koncentrowały się wokół analiz DNA.
Główne tematy pięciodniowego szkolenia koncentrowały się wokół analiz DNA, analizy
statystycznej wyników DNA, pozyskiwanie DNA z różnych materiałów, struktury i zarządzanie
bazami danych DNA oraz międzynarodowej wymianie danych DNA.
Druga transza zagadnień dotyczyła doskonalenia śledztw dotyczących narkotyków, substancji i
materiałów toksycznych: parafarmaceutyków, nowych substancji psychoaktywnych, alkoholu i
narkotyków domowej produkcji, identyfikacji śladów GSR. Trzecia transza zagadnień dotyczyła
odorologii oraz użycia psów w pracy policji.
Download