Dlaczego się starzejemy?

advertisement
7. Tydzień Mózgu w Poznaniu
16-20 marca 2015 r.
Prof. dr hab. Ewa Bartnik
Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biochemii
i Biofizyki PAN w Warszawie
SESJA: CZY MOŻNA SPOWOLNIĆ STAROŚĆ?
ŚRODA – 18 marca 2015 r., g. 17.00
DLACZEGO SIĘ STARZEJEMY?
Jest bardzo wiele teorii dotyczących starzenia i wiele kontrowersji wokół
przyczyn tego procesu. Jedną z najmodniejszych przez wiele lat była
wolnorodnikowa teoria starzenia, ale nie jest ona ani jedyna, ani najbardziej
obecnie popularna.
Wszyscy (lub prawie wszyscy) wiedzą, że nasz materiał genetyczny to DNA i że
mamy około 25 000 genów. Mało osób poza specjalistami wie, że w komórce DNA
jest nie tylko w jądrze komórkowym, ale także w małych fabrykach energii
zwanych mitochondriami. Zmiany w tym DNA mogą powodować ciężkie choroby,
głównie układu nerwowego i mięśniowego. Mogą mieć też związek ze starzeniem.
Od lat szuka się genów, które warunkują długowieczność lub powodują
przedwczesne starzenie i sposobów zapobiegania lub raczej spowalniania tego
procesu.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards