Porównanie analizy DNA i białek stosowanych do detekcji GMO.

advertisement
Porównanie analizy DNA i białek stosowanych do detekcji GMO.
Materiał badany
Metoda
Czas analizy
Zastosowanie
Pomiar
Czułość
Białko
ELISA
2-8 godzin
głównie do świeżych
produktów, ograniczone
przypadku
wysoce
produktów
Możliwy jakościowy i ilościowy
Bardzo czuła, możliwość wykrycia Mniej czuła
śladowych ilości DNA, nawet 1 kopii
DNA
PCR (nested, Real-Time RT)
1-3 dni
Można zastosować w próbkach silnie
przetworzonych np. oleje, lecytyna
lub mrożonych
zastosowanie w
przetworzonych
Efektywność
Zależy od jakości i czystości DNA
Selektywność
Selektywna amplifikacja
specyficznych fragmentów DNA
Białko musi być natywne (aktywne,
niezdenaturowane)
Specyficzne wiązanie pomiędzy antygenem i
przeciwciałem
Trudności
Trudna, wymagany rzadki sprzęt i
znajomość typu modyfikacji,
znajomość sekwencji wprowadzanego
konstruktu/genu
Średnio trudna ale czasami białko nie jest
wytwarzane (wyciszenie genu) lub powstaje w
różnych stadiach wzrostu lub tylko w
niektórych częściach rośliny
Czasochłonność Mniej
czasochłonne
i
tańsze Bardziej czasochłonna i droższa produkcja
przygotowanie primerów, dalsze etapy przeciwciał, dalsze etapy tańsze i mniej
droższe i bardziej czasochłonne
pracochłonne
Download