Więcej informacji

advertisement
Warszawa, 2 lutego 2017 r.
Zakupy dla Laboratorium Kryminalistycznego
W latach 2015-2016 stołeczny ratusz zakupił sprzęt dla Laboratorium Kryminalistycznego
i Wydziału Ruchu Drogowego KSP za ponad 3 miliony złotych. Wyposażenie jest
wykorzystywane np. przy badaniach śladów z nielegalnych laboratoriów produkujących
narkotyki, w ekspertyzach kryminalistycznych, pozwala też identyfikować narzędzia użyte
w miejscach kradzieży czy ujawniać związki chemiczne zawarte w tzw. dopalaczach.
2015 r. – zakupy za 2 186 103,50 zł
1. 3 sztuki chromatografów gazowych – 979 925,45 zł,
2. Zestaw substancji wzorcowych (certyfikowanych) środków odurzających,
substancji psychotropowych oraz dopalaczy – 105 780,00 zł
3. Zintegrowane stanowisko do amplifikacji DNA – 88 348,44 zł,
4. Automatyczna stacja pipetująca do izolacji DNA wraz z pakietem startowym
zestawów odczynników do izolacji DNA – 398 397,00 zł,
5. 3 mikroskopy stereoskopowe Leica M60 z wysięgnikiem i oświetleniem LED –
130 887,99 zł,
6. Oświetlacz Foster&Freeman Crime-Lite – 104 059,23 zł,
7. Przenośny
zestaw
dwóch
oświetlaczy
Foster&Freeman
Crime-Lite
– 55 940,40 zł
8. Stanowisko do badania z telefonów komórkowych, tabletów i nawigacji GPS
– 75 488,79 zł
9. Generator wodoru – 59 117,98 zł,
10. 2 termostaty blokowe/termoblock TB2 – 10 607,52 zł,
11. 2 uniwersalne urządzenia diagnostyczne do odczytu numerów VIN
z pojazdów – 16 880,00 zł,
12. Termomikser z wymiennymi blokami grzejnymi – 12 287,70 zł,
13. Wirówka laboratoryjna bez chłodzenia – 17 712,00 zł,
14. Stół
laboratoryjny
wyspowy
do
pracy
z
odczynnikami
chemicznymi
– 21 894,00 zł,
15. Dygestorium laboratoryjne – 10 500,00 zł,
16. 10 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych Xerox – 98 277,00 zł.
2016 r. – zakupy za 999 593,20 zł
1. Chromatograf gazowy – 649 932,00 zł,
2. Automat do izolacji magnetycznej DNA – 113 378,20 zł,
3. Urządzenie drukująco-powielające (do drukowania badań przeprowadzanych przez
LK) – 104 427,00 zł,
4. 11 sztuk – urządzenie drukująco-powielajace – 131 856,00 zł.
Zakupy dla Wydziału Ruchu Drogowego KSP
2016 r. – zakupy za 49 986,60 zł
1. 10 sztuk - laptop z oprogramowaniem – 25 805,40 zł,
2. 12 sztuk – drukarka laserowa – 14 745,24 zł,
3. 9 sztuk – skaner – 3 929,85 zł,
4. 8 sztuk – konwerter napięcia z gniazdka zapalniczki – 1771,20 zł,
5. 9 sztuk – cyfrowy aparat fotograficzny z kartą pamięci – 3 734,91 zł.
Opisy wybranego sprzętu zakupionego
dla Laboratorium Kryminalistycznego KSP
Chromatograf gazowy
Chromatografia gazowa GC jest jedną z podstawowych technik analitycznych
pozwalającą na oznaczanie poszczególnych składników złożonych mieszanin związków
chemicznych. Warunkiem pomiaru jest przeobrażenie próbki w stan lotny oraz stabilność
oznaczanych składników w wymaganej temperaturze. W przypadku trudno lotnych
substancji można zastosować technikę dozowania headspace. Dzięki dużemu wyborowi
detektorów GC oraz kolumn chromatograficznych, chromatografy gazowe odgrywają
dużą rolę w kontroli jakości produktów chemicznych w wielu dziedzinach, np. w
medycynie do wykrywania substancji w krwi i moczu, przemyśle petrochemicznych do
określania jakości paliw i olejów, w kryminalistyce, w badaniach środowiskowych w
rolnictwie (pestycydy) oraz do celów wojskowych.
Chromatografy gazowe najczęściej są urządzeniami stacjonarnymi przeznaczonymi do
tradycyjnych laboratoriów analitycznych.
Generator wodoru
Generatory (wytwornice) wodoru wytwarzają wodór poprzez elektrolizę czystej wody,
bez udziału zasadowego elektrolitu. Mogą być stosowane w laboratoriach naukowych
przemysłowych do chromatografów gazowych, ogniw paliwowych i wszędzie tam, gdzie
potrzebny jest czysty wodór.
Automatyczna stacja do izolacji DNA
Automatyczna stacja pipetująca do izolacji DNA zapewnia wykonanie w sposób
automatyczny ekstrakcji DNA z różnego rodzaju materiału biologicznego metodą izolacji
DNA separacji magnetycznej i absorpcji w kolumnie z membraną krzemionkową z
wykorzystaniem modułu próżniowego. Materiałem do izolacji DNA z wykorzystaniem
urządzenia są:
- wymaz ze śluzówki, policzków naniesione na bawełniane wymazów,
- wysuszone próbki krwi na podłożach celulozowych oraz różnego rodzaju ślady
biologiczne (m.in. próbki krwi, nasienia, inne wydzieliny ciała ludzkiego na różnych
podłożach, a także fragmenty tkanek miękkich, włosy).
Wirówka laboratoryjna bez chłodzenia
Wirówkę laboratoryjną bez chłodzenia wykorzystuje się w laboratoriach medycznych,
biochemicznych, przemysłowych i innych, gdzie istnieje konieczność rozdziału badanego
preparatu na składniki o różnych gęstościach pod wpływem działania siły odśrodkowej.
Dygestorium laboratoryjne
Dygestorium, wyciąg laboratoryjny – przeszklona komora o wymiarach dużej szafy,
zaopatrzona w wydajny wentylator stale wydmuchujący z niej powietrze poza teren
laboratorium (najczęściej umiejscowiony na dachu). Dygestoria chronią przed
szkodliwymi oparami osoby wykonujące prace z substancjami chemicznymi.
Automat do izolacji magnetycznej DNA, umożliwia znaczne skrócenie procesu
izolacji DNA z materiału dowodowego, w tym także z opakowań dopalaczy i substancji
psychoaktywnych, co pozwoli na szybsze ustalenie osób sprzedających ww. substancje.
Więcej informacji:
Magdalena Łań
Wydział Prasowy
Urzędu m.st. Warszawy
Tel. 22 44 33 391
519-066-117
Zobacz także:
www.um.warszawa.pl/dla-mediow
www.samizobaczcie.pl
Download