Aparat do automatycznej izolacji DNA i RNA

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 1 WIW A.272.22.2015
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Aparat do automatycznej izolacji DNA i RNA
 System zamknięty oparty na jednokierunkowym transporcie kulek
magnetycznych w bez transferu cieczy, na minimum 16 reakcji
 Zestaw odczynników do jednej reakcji w postaci jednorazowych kaset
(kartridży) z fabrycznie rozmieszczonymi reagentami
 Możliwość elucji w małej objętości buforu (od 20 μl)
 System współpracujący z kompletnymi zestawami do izolacji
wyposażonymi w niezbędne reagenty i plastiki
 Do aparatu dostępne kompatybilne zestawy do izolacji kwasów
nukleinowych z różnych materiałów biologicznych, w tym z hodowli
bakteryjnych, tkanek roślinnych, krwi
 Fabrycznie zainstalowane protokoły w pamięci wewnętrznej urządzenia
do izolacji kwasów nukleinowych z różnych rodzajów materiałów
biologicznych
 Sterowanie oprogramowaniem z poziomu aparatu, bez konieczności
podłączenia do komputera
 Dowolna liczba izolowanych próbek w jednym cyklu – od 1 do 16
 Czas izolacji wykonywanej przez urządzenie maksymalnie do 1 godz. w
zależności od protokołu
 Pełna automatyzacja procesu izolacji: od wprowadzenia próbki do
uzyskania wyizolowanego kwasu nukleinowego
 Cykl izolacji może być w dowolnym momencie zatrzymany i
uruchomiony ponownie bez utraty materiału genetycznego
 W jednym cyklu możliwa izolacja z różnego materiału wyjściowego
 Nowe protokoły i aktualizacje dostarczane bez dodatkowych opłat
 Brak możliwości zanieczyszczeń krzyżowych
 Zintegrowana lampa UV do dekontaminacji aparatu
 Do aparatu dołączone zestawy kartridży do izolacji DNA z hodowli
bakteryjnych – na ok. 100 próbek i do izolacji DNA z tkanek roślinnych
na ok. 50 próbek. Okres przydatności zestawów powinien w dniu
dostawy wynosić nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego
przez producenta
 Port USB oraz możliwość podłączenia drukarki
 Sprzęt dostarczony bezpośrednio od producenta, zapewniającego
serwis, pomoc techniczną, dostawę aparatu jak i odczynniki do
późniejszej eksploatacji
 Certyfikat CE
 Okres gwarancji - min. 24 m-ce od daty instalacji
 Serwis na terenie Unii Europejskiej,
 Instrukcja obsługi w języku polskim
 Szkolenie personelu po dostarczeniu i zainstalowaniu aparatu
Download