Wzór Raportu z uzyskanych wyników Imię Nazwisko Katedra/Zakład

advertisement
Wzór Raportu z uzyskanych wyników
Imię Nazwisko
Katedra/Zakład
Instytucja
Dane kontaktowe
Zestaw Micro Gravity
Nazwa zestawu rutynowo używanego
Rodzaj materiału z jakiego izolowano genomowe DNA
Sposób przechowywania materiału przed izolacją
Ilość materiału używana do izolacji
Czy cała procedura izolacji była prowadzona zgodnie
z załączonym protokołem
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
Jeśli zaznaczono odpowiedź NIE, to proszę o podanie
jakie były odstępstwa od protokołu
Czy wszystkie bufory/składniki były przechowywane
zgodnie z zaleceniami producenta
Jeśli zaznaczono odpowiedź NIE, to proszę o podanie
jakie były odstępstwa od zaleceń producenta
Czy wszystkie bufory/składniki pochodziły z zestawu
dostarczonego przez producenta
Jeśli zaznaczono odpowiedź NIE, to proszę o podanie
jakich użyto innych buforów/składników:
nazwa,producent,seria, data przydatności do
użycia,nr katalogowy
Uzyskane ilości genomowego DNA każdej próbki
pomiar spektrofotometryczny lub inna metoda
Średni czas izolacji 10 próbek
Ocena czytelności i jasności protokółu izolacji
Załącznik:
- Dokumentacja rozdziału elektroforetycznego wyizolowanego DNA (prosimy o zaznaczenie ilości DNA naniesionego na żel)
Download