Opinia na temat kitu do izolacji DNA z roślin

advertisement
Dr Katarzyna Buczkowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Zakład Genetyki
Ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Opinia na temat kitu do izolacji DNA z roślinnego materiału zielnikowego - Novabeads
Plant DNA kit
Do izolacji DNA genomowego z roślinnego materiału zielnikowego polecam kit oferowany
przez Novazym - Novabeads Plant DNA Kit. Kit ten sprawdza się przy izolacji DNA
z trudnego materiału jakim są wątrobowce. Udaje się wyizolować DNA z niewielkiej ilości
materiału, z kilku (5-6) małych łodyżek, co w przypadku wątrobowców jest bardzo ważne,
szczególne w przypadku izolacji DNA z cennych kolekcji zielnikowych, gdy nie można
pobrać większej ilości materiału. Wyizolowany DNA jest dobrej jakości, a wydajność jest
wystarczająca do amplifikacji markerów stosowanych obecnie w barcodingu roślin. Dużą
zaletą kitu jest jego przystępna cena i krótki czas izolacji.
Katarzyna Buczkowska
Download