ewolucja ze strony - EVOLUTION - marta.jarosinska

advertisement
ewolucja ze strony.doc
(30 KB) Pobierz
1.
Założenia teorii Lamarcka
2.
Gradualizm/punktualizm
3.
Główne założenia ewolucjonizmu
4.
5.
6.
Co to jest esencjalizm?
Lamarkistowska teoria kulturowa
Główne cele ewolucji molekularnej
7.
Co to jest uniformitarianizm?
8.
9.
Allozymy
Metoda MCF
10. Twórca teorii kulturowej był:
a.
Cuvier
b. Mendel
c.
Darwin
d. Lamarck
11. Wybierz zdanie prawidłowe:
a. ewolucji podlegają pojedyncze osobniki
b. ewolucja genu nie zawsze przekłada się na ewolucję org.
c.
lamarkizm opierał się na krytykowaniu teorii ewolucji
d. specjacja jest przyczyną ewolucji
12. Dlaczego jest więcej tranzycji od trans wersji w mtDNA?
13. Który rejon mtDNA jest najbardziej zmienny?
14. Dlaczego mtDNA ma wyższe tempo mutacji niż nDNA?
15. Modele transmisji mtDNA
16. Jak Numts wpływają na analizę mtDNA?
17. Różnice między mtDNA a nDNA.
18. Najczęściej analizowane sekwencje mtDNA.
19. Co to są pseudogeny?
20. Przy jakiej metodzie molekularnej wykorzystuje się hydroksyapatyt?
21. Cecha charakterystyczna cDNA nie jest……
22. Jaki gen wykorzystywany jest w DNA barcoding zwierząt?
23. Różnica miedzy genami prokariotycznymi a eukariotycznymi
24. Sposób wykorzystania barcodingu DNA w rybołówstwie.
25. Dlaczego genom mitochondrialny utrzymuje autonomię?
26. Mechanizm składania genów.
27. Do czego służy barcoding DNA i na czym polega?
28. Ewolucja mtDNA: a. nie spowodowała zmian w jądrowym DNA
b. wymagała zmian w jądrowym DNA
c. spowodowała zyskanie nowych genów w mtDNA
d. skomplikowała systemy transkrypcji i naprawy
29. Ewolucja mtDNA: a. nie spowodowała zmian w jądrowym DNA
30. Do którego z niżej wymienionych nie można zastosować barcodingu DNA?
31. Teoria endosymbiozy - z jakiej teorii wyewoluowała?
32. Hipoteza tlenowa.
33. Pseudogeny
34. Dlaczego mitochondria utrzymuja autonomię?
35. cechy kodu genetycznego.
36. Wykorzystanie DNA barcode
37. Co to jest zapadka Mullera?
38. Problemy związane z „wiarygodnością” barcodingu
39. Degeneracja mtDNA
40. Hipoteza autogeniczna.
41. Jakie wyróżniamy klasy intronów
42. Co wykazał Miller w swoim eksperymencie?
43. Które introny są starsze ewolucyjnie: spliceosoamlene czy grupy I,II,III?
44. Jakie są podobieństwa pomiędzy intronami spliceosomalnymi a intronami grupy II
45. Charakterystyka poszczególnych grup intronów
46. Pochodzenie kodu genetycznego: hipoteza „frozen accident”
47. Modele hipotezy stereochemicznej
48. Do samowycinających się intronów należą: introny gr I; Introny bliźniacze; introny GU-AG;
odpowiedź a i b jest prawidłowa
49. Introny gr. II wykazuja podobieństwa do intronów spliceosoamlnych ponieważ:
występują 2 reakcje transestryfikacji podczas wycinania intronów;
występuje wewnętrzna adenozyna;
intron wycinany w formie lassa;
wszystkie wymienione.
50. Przykład białek o podobnej strukturze ale różnej funkcji.
51. Podstawowy mechanizm teorii mutacji neutralnych.
52. Hipoteza ko ewolucji (Wong)
53. Główne siły zmian w kodzie genetycznym:
54. Jakie były drogi ewolucji substytucji
55. Poślizg replikacyjny
56. Znaczenie dryfu genetycznego w utrwalaniu mutacji neutralnych
57. Skutki nierównomiernego crossing-over
58. Współczynnik błędu w hipotezie optymalizacji kodu genetycznego.
59. Wymień trzy białka o zupełnie innej III rzędowej strukturze ale podobnej funkcji.
60. Które mutacje są istotne z punktu widzenia ewolucji?
Plik z chomika:
marta.jarosinska
Inne pliki z tego folderu:

EWOLUCJONIZM - wykłady info kładki.pdf (953 KB)
 ewolWZORY.pdf (186 KB)
 ewolucja ze strony.doc (30 KB)
 ewolucjonizm_egzaminok.doc (30 KB)
 mechanizmy ewolucji.doc (45 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
GENETYSIA
 OPIŚ
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards