Zestaw 1 - diagnostyka genetyczna - anna140289

advertisement
Zestaw 1.doc
(34 KB) Pobierz
1.Pobieranie krwi pępkowej to:
A. kordocenteza
2. Informacja genetyczna organizmów zawarta jest:
B. w sekwencji poszczególnych nukletodydów nici DNA
3. Fragmentację cząstki Dna powodują enzymy:
B. restryktazy
4. Antykolagulantem do przechowywania DNA w badaniach molekularnych jest:
C. sól sodowa lub potasowa wersenianu EDTA
5. Ile wynosi stosunek długości ramion (SDR) dla chromosomów meta centrycznych:
A. 1,0-1,7
6. Połączenie ze sobą, dzięki wiązaniom między parami zasad dwóch komplementarnych polinukleotydów to:
B. hybrydyzacja
7. Czy można ze 100% pewnością wykluczyć ojcostwo na podstawie jednej sekwencji mikrosatelitarnej?
D. tak, jednak z reguły wykorzystuje się panele w skład których wchodzi kilka do kilkunastu sekwencji mikrosatelitarnych.
8. Metody stosowane w sytuacji kiedy nie znamy genu związanego z wystąpieniem określonej jednogenowej choroby o
Mendlowskim typie dziedziczenia to:
B. analiza spżężeń
9. Wskaż błędną odpowiedź. Izolacja DNA:
C. nie jest możliwa z materiałów muzealnych, skamielin i kości
10. Upośledzenie adhezji leukocytów u bydła określa się skrótem jako:
D. BLAD
11. Schorzenie które objawia się nadmiernym wzrostem mięśni szkieletowych to:
D. hipertofia mięśni
12. Zjawisko piętna gametycznego jednego z genów jest przyczyną:
A. hipertrofi mięśniowej owiec
13. W procesie replikacji do nici DNA o sekwencji CAATGTACT zostaje dobudowany łańcuch o sekwencji:
B. GTTACATGA
14. Polimorfizm chromosomowy występuje u:
B. jenotów, lisów polarnych i lisów pospolitych
15. Technika Ag I:
C. umożliwia identyfikację aktywnych ……
16. Poliploidia:
C. to mutacje prowadzące do zmiany liczby genomów w komórce
17. Izolacja poprzez wiązanie DNA z nośnikiem jest stosowana w:
C. gotowych zestawach do izolacji: kitach
18. DNA nanoszone jest do studzienek żelu agarozowego z odpowiednim roztworem, którego zadaniem jest:
A. ułatwienie efektywnego rozdziału DNA
19. Polispermia:
A. to jeden z mechanizmów powstawania mutacji genomowych typu euploidii
20. Metodą klonowania organizmów jest m.in.:
D. klonowanie pozycyjne
21. Komórki mające zdolność do regeneracji , a w określonych warunkach różnicujące się w inne populacje komórek to:
B. komórki macierzyste
22. Komórki macierzyste, mogące różnicować się tylko do jednego typu komórek to komórki:
B. unipotencjalne
23. Źródłami pozyskiwania komórek macierzystych nie mogą być:
C. dojrzałe, wyspecjalizowane komórki nerwowe
24. Technika cytogenetyczna służąca do wykrywania w materiale genetycznym określonej sekwencji DNA za pomocą
jednej sondy znakowanej fluorescencyjnie (sondy molekularnej) to:
A. Technika FISH
25. Do czego obecnie szeroko stosuje się metodę PCR:
B. do szybkiego wykrywania patogenów, szczególnie takich których hodowla In vitro jest trudna i długotrwała
26. Jaka technika molekularna jest najczęściej wykorzystywana w diagnostyce molekularnej chorób monogenowych
zwierząt?
B. PCR-RELP
27. Tetrasomia to:
C. obecność 4 chromosomów w jednej parze
28. Sekwencje mikrosatelitarne DNA są to fragmenty:
D. niekodujące, powtarzające się tandemowo
29. Do składników reakcji PCR należą m.in.:
B. matryca DNA, para starterów, polimeraza
30. Jakie są najpowszechniej stosowane badania w diagnostyce rutynowej:
B. Badania cytogenetyczne oraz analiza DNA
31. Liczba cząsteczek mtDNA w komórce jajowej wynosi:
B. 100 000
32. Rozdział mitochondriów między komórki potomne ma charakter przypadkowy:
C. w heteroplazmii
33. DNA mitochondrialny ssaków dziedziczny jest:
A. od matki
34. Cechą mitochondrialnego genomu jest:
C. brak intronów
35. Za zmianę rodzaju lub nasilenia objawów klinicznych wraz z wiekiem u osób cirtpiących na schorzenia mitochondrialne
odpowiedzialny jest proces :
A. segregacja mitotyczna
36. Ile genów kodowanych jest w mtDNA?
D. około 22 tys.
37. Choroby mitochondrialne SA związane z:
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
38. W leczeniu jakich chorób genoterapia kliniczna ma największe zastosowanie?
A. nowotworowych
39. Terapia genowa polega na leczeniu m.in.:
C. chorób monogenowych
40. Markery genetyczne:
D. dowolne cechy jakościowe organizmów, które podlegają dziedziczeniu według prawa Mendla.
Plik z chomika:
anna140289
Inne pliki z tego folderu:


DSC01508.JPG (1396 KB)
20120125119.jpg (1030 KB)
 Zestaw 2.JPG (1378 KB)
 20120125121.jpg (1314 KB)
 DSC01507.JPG (1353 KB)
Inne foldery tego chomika:

ksenobityki
 znaczenie przeżuwaczy
 zwierzęta wolnożyjące
Zgłoś jeśli naruszono regulamin



Strona główna
Aktualności
Kontakt




Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download