Konferencja „Nowe regulacje w zakresie ochrony danych

advertisement
Konferencja
„Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych”
piątek, 2 czerwca 2017 r.,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
PROGRAM KONFERENCJI
10.00 Powitanie gości (Dziekan WPiA prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa, Kierownik Centrum Badań nad
Cyberprzestępczością prof. UMK dr hab. Arkadiusz Lach)
10.15. Wykład wprowadzający (dr Edyta Bielak-Jomaa, GIODO)
10.35. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – konsekwencje dla administratorów
danych i podmiotów przetwarzających (Piotr Drobek, Biuro GIODO)
11.30 Obowiązki inspektora danych osobowych, obecnie ABI (Monika Młotkiewicz, Biuro
GIODO)
12.00-12.30 Dyskusja
12.30-12.50 Przerwa kawowa
12.50 Przesłanki przetwarzania danych osobowych (dr Natalia Daśko, UMK)
13.10 Sankcje za naruszenie regulacji w zakresie przetwarzania danych osobowych wg
rozporządzenia z 2016 r. (dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK)
13.30 Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych (Katarzyna Witkowska,
Kancelaria Radców Prawnych Lubasz&Wspólnicy)
14.00-14.30 Dyskusja
14.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards