prawo - Wydział Prawa i Administracji UMK

advertisement
Załącznik nr 2
LISTA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH
PRAWO
STUDIA STACJONARNE
2016/2017
Rok I, semestr II (letni)
1. Historia nowoczesnego konstytucjonalizmu – dr Anna Tarnowska
2. Czarownice i inni. Historia procesu w dawnej Polsce- dr hab. Zbigniew Naworski,
prof. UMK
3. Aspekty doktrynalne integracji europejskiej - dr Andrzej Madeja
4. Konstytucyjność stosowania prawa przez sądy i administrację publiczną – dr Milena
Korycka – Zirk
5. Podstawy ustroju konstytucyjnego współczesnych Włoch – prof. dr hab. Zbigniew
Witkowski
6. Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności – dr Karol Dobrzeniecki
7. Prawo umów handlowych - dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Rok II, semestr III (zimowy)
1.
2.
3.
4.
Kryminologia- dr Piotr Chrzczonowicz
Kontrola administracji – dr hab.Henryk Nowicki
Podatek od towarów i usług – dr Ewa Prejs, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
Prawo celne – dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, dr hab. Krzysztof LasińskiSulecki
5. Prawo umów międzynarodowych – prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski
6. Wprowadzenie do systemu politycznego i prawnego RFN – prof. dr hab. Danuta
Janicka
7. Pozaeuropejska myśl społeczno-polityczna – dr Marta Baranowska
Rok II, semestr IV (letni)
1. Ekonomiczne zagadnienia opodatkowania – dr Wojciech Matuszewski
2. Historia skarbowości- dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
3. Finansowe aspekty ochrony środowiska – dr Karolina Karpus
4. Prawo leśne – prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
5. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców- dr Małgorzata Cilak
6. Postępowanie w sprawach nieletnich – prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
7. Prawo o broni- dr Leszek Stępka
8. Prawo wykroczeń – dr hab. Tomasz Oczkowski
9. System finansowy samorządu terytorialnego – prof. dr hab. Andrzej Borodo
10. Prawo karne wykonawcze – dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
Załącznik nr 2
Rok III, semestr V (zimowy)
1. Kryminalistyka – dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK, dr Leszek
Stępka
2. Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym – dr Marcin Kałduński
3. Prawo autorskie – dr hab. Monika Wałachowska
4. Psychologia kryminalistyczna – dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof.
UMK
5. Publiczne prawo bankowe – dr Wojciech Matuszewski
6. System finansowy ubezpieczeń społecznych – dr hab. Jacek Wantoch- Rekowski,
prof. UMK
7. System zamówień publicznych w Unii Europejskiej – dr Paweł Nowicki
8. Wykładnia prawa podatkowego – prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
9. Zbiorowe stosunki pracy – prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz
Rok III, semestr VI (letni)
1. Cyberprzestępczość – zagadnienia prawnokarne- dr hab. A. Adamski, prof. UMK,
dr hab. A. Lach, prof. UMK
2. Prawo karne gospodarcze – dr hab. Janusz Bojarski
3. Prawo medyczne – dr Kinga Bączyk-Rozwadowska
4. Prawo międzynarodowe wobec wyzwań biomedycyny – dr Julia KapelańskaPręgowska
5. Prawo prasowe – dr hab. Monika Wałachowska (nieuruchomiony 2016/17)
6. Prawo turystyczne - dr Zuzanna Pepłowska – Dąbrowska (nieuruchomiony 2016/17)
7. Prawo sportowe – dr Michał Leciak
8. Historyczne i współczesne problemy relacji prawo – sztuka - dr Karol Dobrzeniecki, dr
Zbigniew Filipiak
Rok IV, V, semestr VII, IX (zimowy)
1. Europejskie prawo podatkowe – prof. dr hab. Marek Kalinowski
2. Prawo handlu międzynarodowego i morskiego – dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof.
UMK
3. Prawo spółek – dr Zdzisław Gordon
4. Prawo własności przemysłowej – dr Katarzyna Krupa-Lipińska
5. System ochrony prawnej Unii Europejskiej - dr Paulina Justyńska
6. Prawo giełdowe- dr hab. Konrad Zacharzewski
Rok IV, V, semestr VIII, X (letni)
1.
2.
3.
4.
Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych – dr Joanna May
Prawo karne skarbowe – dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK
Prawo papierów wartościowych – dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK
Prawo ubezpieczeń gospodarczych – prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
Załącznik nr 2
5. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – dr Ewa Prejs, dr hab. Wojciech
Morawski, prof. UMK
6. Prawnik w sieci - wybrane aspekty obrotu prywatnoprawnego w społeczeństwie
informacyjnym – dr Daria Gęsicka
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards