Zaproszenie - Forum Informatyki Teoretycznej 2013

advertisement
XXVII Forum Informatyki Teoretycznej odbędzie się w dniach
11-14 kwietnia 2013 roku w Toruniu. Organizatorem spotkania jest
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
FIT – Forum Informatyki Teoretycznej, to doroczne spotkanie
doktorantów i pracowników naukowych zajmujących się szeroko
rozumianą informatyką teoretyczną. Forum pozwala na prezentację
własnych badań w dziedzinie informatyki teoretycznej i dziedzinach
pokrewnych, daje wgląd w aktualne wyniki, najnowsze osiągnięcia
i popularne kierunki rozwoju. Przyjazna atmosfera i imprezy towarzyszące
sprzyjają nawiązaniu współpracy między naukowcami pracującymi na
polskich uczelniach.
Ważne terminy
Rejestracja: 11.02.2013
Wniesienie opłaty: 25.02.2013
Przesłanie streszczenia: 10.03.2013
Opłata konferencyjna
Pokój 1 - osobowy: 650 zł
Pokój 2 - osobowy: 500 zł
Komitet organizacyjny:
Zakład Lingwistyki Matematycznej i Teorii Współbieżności
Kontakt: [email protected]
fit2013.mat.umk.pl
Download