Komitet naukowy - katedra psychopedagogiki specjalnej

advertisement
Katedra Psychopedagogiki Specjalnej
Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki
W dniu 11 maja 2017 roku odbędzie się na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu konferencja naukowa Niepełnosprawność
na styku nauk – złożoność problemu. Niepełnosprawność intelektualna. Celem konferencji
jest zapoznanie jej uczestników z interdyscyplinarnym ujęciem niepełnosprawności
człowieka – tym razem szczególna uwaga zostanie skupiona na osobie z
niepełnosprawnością intelektualną. Organizatorzy konferencji zaprosili do dyskusji nad
problemem egzystencji człowieka z niepełnosprawnością intelektualną specjalistów z
sześciu dziedzin: filozofii, psychologii, medycyny, nauk prawnych, wybranej teologii i
pedagogiki specjalnej.
Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00. i będzie trwać do godz. 13.00. W tym
czasie sześciu prelegentów przedstawi swój punkt widzenia dotyczący wiodącego
zagadnienia. Każdy prelegent ma 30 minut na wystąpienie. W czasie konferencji –
transmitowanej online przez TV UMK – będzie możliwość zadawania pytań przez
uczestników konferencji znajdujących się na sali (sala Rady Wydziału) oraz widzów
(drogą sms-ową) TV UMK.
Swój udział w konferencji potwierdzili:
1/ dr hab. Bassam Aouil prof. UKW – psychologia
2/ dr hab. Jarosław Bąbka prof. UZ – pedagogika specjalna
3/ lek. med. Anna Grochal – neurologia
4/ mgr Marta Młynarczyk – nauki prawne
5/ ks. dr Karol Niedoba – teologia ewangelicka/teologia systematyczna
6/ prof. dr hab. Mirosław Żelazny – filozofia
Komitet naukowy
dr hab. Ditta Baczała prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Piotr Błajet – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr Zbigniew Formella – Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie
prof. dr Halyna Katolyk – Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie
PhDr Pavel Zikl – Uniwersytet Hradec Kralove
Sekretarz konferencji
mgr Mateusz Szafrański – [email protected]
Miejsce konferencji:
Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu
ul. Lwowska 1
Sala Rady Wydziału
Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystawiamy zaświadczenia o uczestnictwie
w konferencji (udział czynny w debacie).
Prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa i przesłanie jej na adres:
[email protected]
do 8 maja 2017r.
(liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).
Karta uczestnictwa
Imię i nazwisko
Tytuł (stopień)
naukowy
Miejsce
zatrudnienia
Telefon
kontaktowy
e-mail
Adres do
korespondencji
Uwagi
Serdecznie zapraszamy!
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards