Astronom Mikołaj Kopernik czyli rozmowa z Bogiem

advertisement
WYBITNI
ASTRONOMOWIE
MIKOŁAJ KOPERNIK
1473 - 1543
Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię
URODZIŁ SIĘ W TORUNIU 19 LUTEGO 1473 ROKU
DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
MATEMATYK, LEKARZ, PRAWNIK,
EKONOMISTA, ASTRONOM,
TŁUMACZ POEZJI WŁOSKIEJ
DO OBSERWACJI PLANET UŻYWAŁ INSTUMENTÓW,
KTÓRE SAM WYKONAŁ, CZYLI:
 KWADRANT SŁONECZNY –SŁUŻYŁ DO OBLICZANIA
SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ MIEJSCA OBSERWACJI
 STREFĘ ARMILARNĄ (ASTROLABIUM)-PRZYRZĄD TEN
SŁUŻYŁ DO WYZNACZANIA KĄTÓW WSPÓŁRZĘDNYCH
PLANETY
REKONSTRUKCJA
 TRIQUETRUM ( NARZĘDZIE PARALAKTYCZNE )DO OBSERWACJI KSIĘŻYCA
SŁUŻYŁO
NOTATKI KOPERNIKA Z TRZECH
ZAĆMIEŃ SŁOŃCA 1539-1544
ZASTOSOWAŁ METODĘ ZWANĄ EKRANOWĄ, STANOWIĄCĄ
PROTOTYP KAMETY FOTOGRAFICZNEJ. PRZEWIDZIAŁ FAZY
WENUS I MERKUREGO, CO POTEM POTWIERDZIŁ GALILEUSZ.
Tak wygląda model
geocentryczny, stworzony przez
Ptolemeusza
Teoria heliocentryczna
Helios z greckiego znaczy Słońce
MIKOŁAJ KOPERNIK
TEORIA KOPERNIKA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA
W 1543 ROKU W KSIĘDZE De revolutionibus orbium
coelestium („O obrotach sfer niebieskich”) .
ZAPISKI KOPERNIKA
BŁĘDNE ZAŁOŻENIA W TEORII KOPERNIKA
PLANETY NIE
PORUSZAJĄ SIĘ PO 0RBITACH
KOŁOWYCH TYLKO ELIPTYCZNYCH.
SŁOŃCE NIE JEST W CENTRUM WSZECHŚWIATA,
LECZ JEST JEDNĄ Z WIELU GWIAZD ZNAJDUJĄCYCH
SIĘ W JEDNYM Z RAMION GALAKTYKI SPIRALNEJ
ZWANEJ DROGĄ MLECZNĄ.
WIDOK DROGI MLECZNEJ
PODPIS MIKOŁAJA KOPERNIKA
ŚMIERĆ MIKOŁAJA KOPERNIKA
ZMARŁ 24 MAJA 1543 WE FROMBORKU
REKONSTRUKCJA TWARZY
JEGO IMIĘ NOSI:
•Krater na Księżycu 107km średnicy
•Duży krater na Marsie 292km średnicy
•satelita radziecko-polski do badania
promieniowania Słońca i jonosfery, działał w roku
1973
•Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
•Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
Polskiej Akademii Nauk (CAMK)
•w Toruniu znajduje się Dom Kopernika będący
muzeum poświęconym astronomowi
GDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ
MIKOŁAJA DZISIAJ ?
Chorzów
FROMBORK
Olsztyn
Toruń
1982 rok
DZIEŁO AUTORSTWA JANA MATEJKI
SZKIC OLEJNY DO OBRAZU :
Astronom Mikołaj Kopernik czyli rozmowa z Bogiem 1873r.
GALILEUSZ
GALILEO GALILEI
(1564-1642)
„Eppur si muove” – „A jednak się kręci”
 WŁOSKI FIZYK, ASTRONOM I FILOZOF
 400 LAT TEMU JAKO PIERWSZY UŻYŁ LUNETY
DO OBSERWACJI NIEBA
 ZAPOCZĄTKOWAŁ BADANIA WSZECHŚWIATA
 ODKRYŁ MIĘDZY INNYMI GÓRY I KRATERY NA KSIĘŻYCU,
CZTERY SATELITY JOWISZA, FAZY WENUS I PLAMY
NA SŁOŃCU
GALILEUSZOWE
OBSERWACJE NIEBA
A WSPÓŁCZESNOŚĆ
W 1609 roku skonstruował pierwszą lunetę
( nie był wynalazcą-pomysł ten zrodził się w Holandii)
SŁOŃCE
Jako jeden z pierwszych obserwował plamy na Słońcu.
SŁOŃCE – 400 lat później
SZKICE NASZEGO NATURALNEGO SATELITY ,
CZYLI KSIĘŻYCA WYKONANE PRZEZ GALILEUSZA
NASZ KSIĘŻYC - 400 lat później
GALILEUSZ
OBECNE OBSERWACJE
4
3
2
1
1 - KRATER TYCHO
3 - MORZE SPOKOJU
2 - KRATER KOPERNIK
4 - MORZE PRZESILEŃ
WENUS
W 1610 roku obserwował Wenus i zauważył, że planeta ta
zachowuje się podobnie jak Księżyc – ma różne fazy.
Był to jeden z dowodów na słuszność teorii kopernikowskiej.
WENUS- 400lat później
KSIĘŻYCE JOWISZA
Widok z Galileuszowego teleskopu w 1610 roku .
(Ori.
oznacza Orient, czyli wschód, Occ. Occident, czyli Zachód).
KSIĘŻYCE JOWISZA - 400 lat później
IO
JOWISZ
JOWISZ
EUROPA
GANIMEDES
WIELKA CZERWONA
PLAMA
KALLISTO
SATURN
Pierwszy raz, gdy na niego spojrzał zobaczył dużą planetę
sąsiadującą z dwoma małymi, które prawie się z nią nie
stykały.
szkic
SATURN -szkic Galileusza z 1616r.
Galileusz określił to, co zobaczył jako planetę z uszami.
SATURN- 400 lat później
Galileusz zmarł 8 stycznia 1642 roku
(we Włoszech)
ZAĆMIENIE SŁOŃCA PRZEZ SATURNA
Zostało ono wykonane przez sondę Cassini, gdy znalazła się
ona po nieoświetlonej stronie planety.
(Źródło zdjęcia: JPL/NASA)
Warto znać te nazwiska
Tomasz Kwiatkowski UAM Poznań
Aleksander Wolszczan
Agnieszka Kryszczyńska UAM Poznań
Mirosław Hermaszewski
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
KOŁO ASTRONOMICZNE „Antares”
Download