Prezentacja - PSP 5 Brzeg

advertisement
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 5 w Brzegu
nosi imię Mikołaja Kopernika
Mikołaj Kopernik?
To polski astronom, urodzony
19 lutego 1473 r. w Toruniu
przy ul. św. Anny (obecnie:
Kopernika).
Kopernik był także
matematykiem, lekarzem,
prawnikiem, ekonomistą,
publikował prace o reformie
monetarnej i sformułował
prawo, iż "gorszy pieniądz
wypiera z rynku lepszy„, pełnił
funkcję kanonika.
Pomimo tak szerokiego spektrum
działań, Mikołaj Kopernik poświęcał
wiele czasu astronomii i teorii budowy
świata.
Do swoich obserwacji Mikołaj Kopernik
stosował bardzo prostych
instrumentów, często własnej
konstrukcji.
Przy obserwacji
planet
wykorzystywał:
kwadrant słoneczny
(do obliczania
szerokości
geograficznej
miejsca obserwacji)
sferę armilarną (do
wyznaczania kątów
współrzędnych
planety),
triquetrum
(do obserwacji
Księżyca).
Dzieło Kopernika wydrukowane zostało w
1543 roku najprawdopodobniej w około
1000 egzemplarzach. Nosiło tytuł "De
Revolutionibus", czyli Mikołaja Kopernika
Toruńczyka o obrotach kręgów niebieskich
ksiąg sześć i zawierało w przedmowie list
dedykacyjny dla papieża Pawła III.
Mikołaj Kopernik był nowoczesnym
uczonym i odważnym człowiekiem
szukającym prawdy o Wszechświecie.
Ogłoszone drukiem dzieło przyniosło
światu nową ideę.
Mikołaj Kopernik zakończył życie
24 maja 1543 roku na skutek wylewu
krwi do mózgu…
…i został pochowany pod posadzką
katedry fromborskiej.
19 lutego obchodziliśmy 541
rocznicę urodzin Mikołaja
Kopernika
Już po raz trzeci uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w ogólnoszkolnym
projekcie poświęconym naszemu
Patronowi
Klasy 6 przygotowały lekcje
wychowawcze
?
?
?
Klasy 5 i 4 wzięły udział w konkursie
wiedzy o Mikołaju Koperniku
Natomiast klasy 1, 2 i 3 stworzyły
niesamowite prace plastyczne o różnej
tematyce.
Klasy 1
Stworzyły „ Portrety Kopernika”
Klasy 2
Ukazały wspaniały „ Kosmos”
Klasy 3
Zaprojektowały „Rakiety”
Wszystkie prace były niesamowite i
jedyne w swoim rodzaju.
Jednak trzeba było wybrać i nagrodzić
te najbardziej pomysłowe.
A oto
nagrodzeni:
Klasa 1:
I miejsce:
Wiktoria Nyczaj 1B
II miejsce
Jakub Kowalik 1A
III miejsce
Jakub Jeka 1B
Klasa 2:
I miejsce:
Wiktor Woźniak 2A
II miejsce
Karol Binkowski 2B
III miejsce
Jakub Królak 2A
Klasa 3:
I miejsce:
Hanna Klamka 3C
II miejsce
Anna Fiałka 3A
III miejsce
Karolina Hołomejko 3B
Gratulujemy
Wszystkim !!!
A teraz Mikołaj
Kopernik na
wesoło…
Download