Zazwyczaj Święto Patrona Szkoły jest obchodzone w tradycyjny

advertisement
„Tyle słów powiedziano o Tobie
Tacy mądrzy o Tobie pisali.
Jakże uczcić Cię dziś Patronie
Czy możemy - my tacy mali?"
Zazwyczaj Święto Patrona Szkoły jest obchodzone w tradycyjny sposób:
akademią z przemówieniami i występami uczniów. Projekt został przeprowadzony
w roku szkolnym 2011/2012 po to, aby uświadomić uczniom, że każdy ma swój
autorytet, wzór, swojego idola, i że zawsze znajdzie się taka osoba, do której
będziemy chcieli być podobni. Pytanie zawarte w temacie projektu: Czy Mikołaj
Kopernik może być idolem dla współczesnego gimnazjalisty? ma przedstawić
Mikołaja Kopernika nie tylko jako patrona szkoły, ale człowieka, który z odwagą
szukał prawdy o Wszechświecie. Jego teoria heliocentryczna przekazała ludziom
nowe myślenie, prawidłową budowę świata oraz nauczyła inaczej żyć. Chciał, aby
ludzkość nie żyła w zacofaniu, ciemności umysłu i niewiedzy. Trzeba także
pamiętać o tym, że od niego wszystko się zaczęło.
To dzięki niemu już przez pięć wieków zdajemy sobie sprawę, że Ziemia
z innymi planetami krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie - jak dawniej uważano. Czy
można nie wierzyć w słuszność twierdzenia, że Mikołaj Kopernik jest idolem dla
współczesnego gimnazjalisty. Myślę, że przedstawione powyżej argumenty
uświadomią uczniom pracującym nad tym projektem, że tak właśnie jest. Młodzież
powinna znać i naśladować swojego patrona. Chcemy aby Święto Patrona Szkoły
było niewątpliwie dużą dawką przeżyć estetycznych i ważną lekcją historii dla
wszystkich uczniów.
Mówi się, że każdy ma swój autorytet, wzór, swojego idola. Ja uważam, że
zawsze znajdzie się taka osoba, do której będziemy chcieli być podobni. Moja
odpowiedź na pytanie zawarte w temacie projektu jest następująca: Mikołaj
Kopernik jest wzorem dla współczesnego gimnazjalisty, ponieważ jego niezwykłe
życie i niecodzienne poglądy wzbudzają chęć do naśladowania.
Na
uroczystości
związanej
z
Dniem
Patrona
Szkoły
zaprezentowane zostały osiągnięcia młodzieży, którzy swoją pracą nad
projektem dowiedli, że ich patron godzien jest naśladowania.
Uczniowie klasy I B pod opieką wychowawcy mgr Barbary Puchalik-Wais
mieli za zadanie poznać życie i osiągnięcia naukowe Mikołaja Kopernika.
Postanowili podążyć w czasie klasowych wycieczek szlakiem życia Mikołaja
Kopernika. Pierwsza październikowa wycieczka odbyła się do Warszawy. Głównym
punktem programu wycieczki było zwiedzenie i czynny udział w doświadczeniach
i eksperymentach w Centrum Nauki „Kopernik”. Efektem końcowym pracy nad
projektem było przygotowanie informacji o życiu i pracy naukowej Mikołaja
Kopernika – w formie prezentacji multimedialnej. Uczniowie wykazali się
niezwykłą przedsiębiorczością i pomysłowością. Jedna z grup przygotowała
również prezentacje multimedialną dotyczącą wrażeń z wycieczki do stolicy.
Kolejna z grup przedstawiła prezentację o Centrum nauki „Kopernik”. Kolejnym
krokiem w klasowych poczynaniach będzie wycieczka do Torunia w miesiącu
czerwcu.
Grupa uczniów z klasy II D, pod opieką wychowawcy mgr Ewy Drelicharz
była jednym z ogniw, zajmującym się przybliżeniem sylwetki (życia, twórczości,
osiągnięć) patrona naszego gimnazjum, wielkiego astronoma i epoki, w której żył,
tworzył swe wiekopomne dzieła – renesansu. Efektem końcowym spotkań było
przygotowanie prezentacji multimedialnej: ”O człowieku, który sięgnął gwiazd”.
Uczniowie, oprócz świetnej znajomości życia i działalności Mikołaja Kopernika,
mogli również zaprezentować swoje umiejętności informatyczne.
Uczniowie klasy I „c” pod opieką nauczyciela języka polskiego
mgr Małgorzaty Koteckiej zaangażowali się w projekt edukacyjny.
W ramach tegoż projektu mieli za zadnie zredagować list do patrona
szkoły - Mikołaja Kopernika. Efektem końcowym było zredagowanie listów
przygotowanych w wersji papierowej i elektronicznej – w formie
prezentacji multimedialnej. Uczniowie dwóch grup wykazali się niezwykłą
przedsiębiorczością i pomysłowością. Jedna grupa przygotowała
prezentacje multimedialną listu do Mikołaja Kopernika w języku polskim
i języku łacińskim, druga zaś opracowała list, któremu towarzyszyć miała
krótka scenka z udziałem Mikołaja Kopernika.
Uczniowie klasy I H w liczbie 20 osób wraz z wychowawcą
mgr Dorotą Zagórską postanowili przygotować dwie sceny z życia Mikołaja
Kopernika. Pierwsza dłuższa część widowiska zatytułowana „Dlaczego
Mikołaj?” przybliżyła postać Mikołaja Kopernika oraz dostarczyła
informacji o jego życiu i pracy. Druga scenka, krótsza, o charakterze
parodystycznym, ilustrowała układ planet. Grupa literacko – artystyczna
oprócz przyjęcia epizodycznych ról w przedstawieniu zdeklarowała się
przygotować afisze informacyjne oraz zaproszenia dla Dyrekcji, Grona
oraz Uczniów naszej szkoły. Dzięki pracy nad projektem uczniowie
w ciekawy sposób poznali życie Mikołaja Kopernika, jego prace
i osiągnięcia, rozbudzili zainteresowanie astronomią i fizyką, a także
epoką, w której żył i tworzył M. Kopernik.
Powstało wiele miejsc, które upamiętniają znakomitego Patrona
Naszej szkoły. Jednym z nich jest MŁODZIEŻOWE OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNE W NIEPOŁOMICACH. Uczniowie z klas: 1 E i 2 A
wraz z wychowawcami p. mgr Moniką Jasińską i p. mgr Dominiką Woskowicz
mieli okazję zwiedzić jedno z nich i porozmawiać z dr Grzegorzem Sękiem,
który w sposób bardzo interesujący opowiadał im o historii podniebnych
konstelacji gwiazd, o astronomii i tajemnicach kosmosu. Efektem ich pracy
było przeprowadzenie i nagranie rozmowy z pracownikiem obserwatorium
w formie krótkiego filmu, przygotowanie galerii zdjęć. Dwie uczennice
z klasy II a zredagowały i wydały okolicznościową gazetkę poświęconą
Mikołajowi Kopernikowi. Na zakończenie projektu obie klasy zorganizowały
również słodki kiermasz dla uczniów naszej szkoły.
Grupa uczniów klasy II G pod opieką p. mgr Wioletty Garbowskiej-Danek
przygotowała liczący kilkanaście stron piękny album w drewnianej oprawie
w formacie A2 zawierający najważniejsze informacje z życia naukowca. Ponadto
album był ozdobiony zdjęciami oraz
szkicowanymi portretami M. Kopernika.
Praca nad projektem pozwoliła wykazać się uczennicom talentem plastycznym
i artystycznym oraz umiejętnościami samodzielnego planowania i organizowania
swojej pracy.
Uczennice z klasy 3b, wraz z p. mgr Kingą Golbą przygotowały
fantastyczny pokaz. Efekty ich pracy zostały pokazane w formie pokazu
mody z epoki Renesansu. Przy akompaniamencie muzyki z tamtego okresu
uczennice prezentowały własne stroje oraz piękny taniec.
Członkowie grupy z klasy III G pod opieką mgr Marty Sak przygotowali
komiks o Mikołaju Koperniku. Rysowali obrazy i redagowali komentarze do każdej
ze stron. Dzięki udziałowi w tym projekcie uczennice nauczyły się
systematyczności, gromadzenia informacji i pracy w grupie. Poznały nie tylko
biografię patrona, ale i świadectwa jego działalności społecznej i patriotycznej.
Swoją pracą udowodnili, że Mikołaj Kopernik jest wzorem dla współczesnego
gimnazjalisty, ponieważ jego niezwykłe życie i poglądy wzbudzają chęć do
naśladowania. Możemy wzorować się na jego odwadze i pewności siebie
w poszukiwaniu prawdy o wszechświecie. Uczony miał ukształtowany światopogląd,
nie tylko na zagadnienia naukowe, ale także życiowe. Ten człowiek był wyjątkową
jednostką, na której możemy się wzorować.
„Autorytet to osoba, która najpierw
człowieka, a dopiero potem własne potrzeby”.
stawia
sobie
przed
oczy
Uważam, że właśnie w naszych czasach autorytety są najbardziej
potrzebne. Mają one bowiem ogromny wpływ na człowieka. Dzięki nim zapomniane
wartości znów wychodzą na światło dzienne. Są dla nas wzorem postępowania, na
ich przykładzie staramy się rozwiązywać własne problemy, odnajdujemy życiową
drogę.
Mikołaj Kopernik powiedział kiedyś, że: „Co innego jest złośliwie
krytykować i zaczepiać, a co innego poprawiać i błędy prostować, podobnie
jak pochwały różnią się od pochlebstw”.
Ta myśl świadczy o tym, że miał swój światopogląd nie tylko na zagadnienia
naukowe, ale także życiowe. Jego myślenie przekazuje przestronną mądrość,
którą można się kierować.
Czy w Dniu Naszego Patrona udowodniliśmy, że może On być idolem dla
współczesnego gimnazjalisty? Myślę, że przedstawione prezentacje, dają ku temu
podstawy. Kopernik był wielkim człowiekiem i niech takim pozostanie. Każdy z nas
powinien mieć swój ideał.
Noc roziskrzona gwiazdami, pogodna To pora pracy, astronom na wieży
Patrzy na gwiazdy. Ręka jego chłodna
Ujmuje cyrkiel, który wszechświat mierzy.
Wielki Wóz sporo już objechał nieba,
Niedługo błyśnie sierp Księżyca blady...
Sam przeciw gwiazdom! Odwagi potrzeba
Temu, kto wnika w krążące miriady
Światów i myślą je mierzy z daleka...
Człowiek renesansu, był wszechstronnie wykształcony i uzdolniony. Tacy są
właśnie uczniowie w naszej szkole. Mają wszechstronne zainteresowania, są
zdolni. Myślę, że dla nich Mikołaj Kopernik jesteś prawdziwym idolem. Uczniowie
z klasy I f wraz z p. mgr Joanną Dubel - Łabędź przygotowali krótką scenkę
z życia Mikołaja Kopernika, a klasa III c pod opieką p. mgr Jadwigi Kozioł
wykonali przepiękne dekoracje, wystawy, dyplomy, zaproszenia.
Każda praca musi być nagradzana, dlatego wszystkie grupy biorące udział
w projekcie o Mikołaju Koperniku otrzymały od naszych darczyńców skromne
upominki za co serdecznie dziękujemy.
Koordynator projektu
mgr Adam Dudek
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards