PIĘKNO POJEZIERZA MAZURSKIEGO

advertisement
TACZANÓW DRUGI – TORUŃ – 181 KM
TORUŃ – OLSZTYN – 174 KM
OLSZTYN – RYN – 82 KM
RYN – GIERŁOŻ – 28 KM
GIERŁOŻ – ŚWIĘTA LIPKA – 22 KM
ŚWIĘTA LIPKA – RYN – 39 KM
TRASA WYCIECZKI
RYN – CIECHOCINEK – 276 KM
CIECHOCINEK – TACZANÓW DRUGI – 202 KM
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ TARSY – 1004 KM
BAZA NOCLEGOWA
DWOREK U PELCÓW - RYN
Dworek u Pelców leży na skraju lasu nad malowniczym stawem
około 3,5 km od Rynu w pobliżu drogi głównej Mragowo - Ryn.
Na terenie posesji (17 ha) znajduje się zarybiony staw dł. 250m
(karp, lin, karaś, szczupak). Posiada swój parking strzeżony,
miejsce do grilowania, miejsce zabaw dla dzieci, magazyn
sprzętu sportowego (rowery, wędki, narty biegowe). Ponadto do
dyspozycji gości domki (dla ok. 80 osób) z łazienkami z ciepłą i
zimną wodą oraz TV.
PRZEWOŹNIK
PLAN TRZYDNIOWEJ WYCIECZKI
PO ZIEMI MAZURSKIEJ
DZIEŃ 1
TORUŃ- PLANETARIUM
STARE MIASTO
DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA
OLSZTYN - STARE MIASTO
RYN: ZAKWATEROWANIE
ZWIEDZANIE MIASTA
DZIEŃ 2
GIERŁOŻ - WILCZY SZANIEC
ŚWIĘTA LIPKA - SANKTUARIUM NMP
SZLAK ZAMKÓW KRZYŻACKICH
WIECZORNE OGNISKO
DZIEŃ 3
ZAJĘCIA NA TERENIE OŚRODKA
WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE REJS STATKIEM BIAŁEJ FLOTY
CIECHOCINEK
POWRÓT DO TACZANOWA
ZABYTKOWE I CIEKAWE
MIEJSCA
POJEZIERZA MAZURSKIEGO
RYN
Jest miasteczkiem położonym nad dwoma jeziorami: Ryńskim i Ołów. W samym
centrum znajduje się pokrzyżacki zamek, który został wzniesiony około 1337 r.
Innym zabytkiem Rynu jest wiatrak typu holenderskiego z 2. poł. XIX w.
OLSZTYN
Największe miasto i stolica województwa warmińskomazurskiego, siedziba władz ziemskiego powiatu
olsztyńskiego.
Główny
ośrodek
gospodarczy,
edukacyjny i kulturowy, siedziba władz i instytucji
regionu. Leży w południowej części Warmii,
historycznej krainy będącej w latach 1466 – 1772
częścią Rzeczypospolitej. Miasto posiada wiele
cennych zabytków kultury.
ŚWIĘTA LIPKA
Znajduje się tutaj jedno z najbardziej znanych w
Polsce sanktuariów maryjnych. Świętolipska bazylika
pw. Nawiedzenia NM Panny wraz z obejściem
krużgankowym
i
klasztorem
jest
jednym
z najważniejszych zabytków baroku w północnej
Polsce.
GIERŁOŻ
Wilczy Szaniec - w latach 1941–1944
kwatera główna Hitlera i Naczelnego
Dowództwa Sił Zbrojnych 20 lipca 1944
dokonanoi tu nieudanego zamachu na
życie Hitlera. Na terenie „Wilczego
Szańca” znajdowało się około 80
obiektów o konstrukcji trwałej i około
100
baraków
drewnianych.
Najsolidniejsze schrony typu ciężkiego
miały ściany o grubości 4-6 m i stropu
do 8 m. Cała kwatera była starannie
maskowana. Przy budowie starano się
zachować istniejące drzewa, a ubytki w
drzewostanie uzupełniano atrapami z
rur
pokrytych
igielitową
siatką
imitującą liście. Wszystkie drogi i
ścieżki były z góry przykryte siatkami
maskującymi.
CIECHOCINEK
Jest to miasto o charakterze uzdrowiskowym.
W
mieście
praktycznie nie ma przemysłu, znajdują się tu m.in. szpitale
uzdrowiskowe, sanatoria, prewentorium, ośrodki wypoczynkowe
(wczasowo-turystyczne), zakłady przyrodolecznicze, pijalnia wód
mineralnych,
hotele,
restauracje,
warzelnia
soli.
Część
uzdrowiskowa bogata jest w zieleń parków, skwerów, kwietników i
dywanów kwiatowych.
TĘŻNIE - CIECHOCINEK
Tężnie - unikatowa największa Europie konstrukcja
drewniana do odparowywania wody solanki.
Podstawę tężni stanowi około 7000 wbitych w ziemię
dębowych pali, na których umieszczono świerkowososnową konstrukcję wypełnioną tarniną, po której
spływa solanka. Wokół tężni tworzy się bogaty w jod
mikroklimat tworzący naturalne, lecznicze inhalatorium.
TORUŃ
Jest jednym z najstarszych miast polskich. Miasto
leży nad Wisłą i Drwęcą. Duży ośrodek gospodarczy,
kulturalny i naukowy. Zespół staromiejski Torunia
jest jednym z najcenniejszych zespołów zabytkowych
w Polsce. W 1997 został on wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Obejmuje Stare i Nowe Miasto, z zachowanym prawie
bez zmian XIII-wiecznym układem urbanistycznym.
Zabytki Torunia znajdują się na Europejskim Szlaku
Gotyku Ceglanego.
GŁÓWNE ZABYTKI TORUNIA
Ruiny Zamku Krzyżackiego
Pomnik Mikołaja Kopernika
Dwór Artusa w Toruniu,
Barokowe pałace miejskie
Krzywy dom
Rynek i Ratusz Staromiejski
Kościoły gotyckie
ZABYTKI
PLANETARIUM W TORUNIU
Planetarium im. Władysława
Dziewulskiego w Toruniu
zostało uroczyście otwarte
17 lutego 1994 roku.
DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Dom Mikołaja Kopernika
znajduje się w dwóch
gotyckich kamienicach przy
ul. Kopernika 15/17. Dawnej
należały one do krakowskiego
kupca Mikołaja Kopernika,
który w Toruniu osiedlił się
około 1456 r. oraz ożenił się.
Wystawa prezentuje dom i
środowisko rodzinne, lata
nauki, jego działalność we
Fromborku, Olsztynie i
Lidzbarku Warmińskim, a
także badania astronomiczne
uwieńczone sformułowaniem
teorii heliocentrycznej.
SZLAK BIAŁEJ FLOTY
Szlak Wielkich Jezior Mazurskich - najsłynniejszy
żeglarski szlak śródlądowy w Polsce - leży w samym
sercu Mazur. Kilkanaście dużych i wiele mniejszych
jezior tworzy ogromny, jak na polskie warunki,
obszar żeglarski, urozmaicony licznymi zatokami,
wyspami, wzgórzami i lasami.
ŚWIAT ZWIERZĄT
ŚWIAT ROŚLIN
MAMY NADZIEJĘ, ŻE NASZA
PREZENTACJA PRZYBLIŻYŁA
WAM ZIEMIĘ MAZURSKĄ I
ZACHĘCIŁA DO JEJ ZWIEDZANIA
WYKORZYSTANE NARZĘDZIA TIK
LAPTOP
SKANER
DRUKARKA
PROGRAM PowerPoint
NOŚNIKI DANYCH (PŁYTY DVD,
PENDRIVE)
 POCZTA ELEKTRONICZNA





ŹRÓDŁA





Nawigator turystyczny – Polska
Turystyczna Encyklopedia Polski
polska.pl/polska/2029020,125334,11388856.html
wikipedia.pl
Fotografie zaczerpnięte z portali Internetowych
zawierających informacje o Pojezierzu Mazurskim
OPRACOWANIE
UCZNIOWIE - KLASA IIa
OPIEKUN - EWA SPALONY
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards