Rozwój Potencjału Społecznego Magisterskie Studia

advertisement
Prezentacja specjalności
Rozwój Potencjału Społecznego
Magisterskie Studia Menadżerskie
Katedra Psychologii i
Socjologii Zarządzania
Wydział Zarządzania UW
Opracowanie:
Marian Dobrzyński & Krzysztof Klincewicz
Wydział Zarządzania UW 2006
Wersja 2015 - 16
Umiejętności efektywnego menadżera
najczęściej wymieniane przez szefów firm





Komunikatywność
->
Decydowanie
->
Zarządzanie ludźmi:
wpływ i motywowanie - >
Określanie wizji i celów - >
Budowanie zespołu - >





Odporność na stres
Dostrzeganie, definiowanie i
rozwiązywanie problemów
Delegowanie
Świadomość siebie
Zarządzanie konfliktem.
wg: Whetten & Cameron, Developing Management Skills
Wydział Zarządzania UW 2006
Wersja 2015
Wymienione umiejętności
efektywnego menadżera…
wskazują konkretne zachowania dające wyniki,
są wyuczalne i niezależne od osobowości,
 są zróżnicowane, niektóre – sprzeczne, dotyczą:


Współuczestnictwa, ale i - twardego zarządzania
Elastyczności, ale i - sztywnych zasad;

są wzajemnie powiązane. Efektywny menadżer

dysponuje zestawem uzupełniających się umiejętności,
które stosuje odpowiednio do sytuacji.
Wydział Zarządzania UW 2006
Wersja 2015
Zestaw przedmiotów
Zajęcia praktyczne - warsztaty
II semestr
Przemiany
Zarządzania
Kreowanie
Kultury Organizac
Budowa kadry –
metody i techniki
Zatrudnienie i płace
Metody badań
społecznych
Polityka społeczna
Zarządzanie
Przedsięwzięciem
Rozwój kompetencji
społecznych
Zarządzanie
funkcją personalną
III semestr
IV semestr
Wydział Zarządzania UW 2006
Budowa
organizacji uczącej się
Wersja 2015
Rozwój potencjału społecznego – >
Dla kogo ta specjalność?
Liderzy zespołów zadaniowych
 Kierownicy projektów
 Konsultanci
 Przedsiębiorcy
 Animatorzy społeczności lokalnych
 Specjaliści (nie tylko w działach HR)

Wydział Zarządzania UW 2006
Wersja 2015
Dlaczego warto?

Program tworzony przez wykładowców - praktyków,
oparty na analizie tendencji na rynku pracy.
Twoje wykształcenie będzie dopasowane do oczekiwań
pracodawcy, łatwiej znajdziesz pracę.

Umiejętności, nie tylko wiedza
Przećwiczysz w praktyce to, co przyda się w przyszłej pracy,
a czego nie znajdziesz w książkach.

Unikalna oferta programowa
Część tych umiejętności Twoi koledzy posiądą dopiero na
szkoleniach firmowych i studiach podyplomowych
Wydział Zarządzania UW 2006
Wersja 2015
Download