[email protected] i reklama w sieci

advertisement
[email protected] i reklama w sieci
Przedmiot
Semestr
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Semestr 4
Semestr 5
Semestr 6
Razem
Wprowadzenie do studiowania
Psychologia
Podstawy obsługi Word i Excel
Podstawy zarządzania
Podstawy ekonomii
Podstawy rachunkowości
Podstawy prawa
Marketing
Razem
Język obcy
Wychowanie fizyczne
Socjologia/Politologia
Podstawy finansów
Procesy informacyjne w zarządzaniu
Statystyka opisowa
Matematyka w zarządzaniu
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Techniki kreatywnego i twórczego myślenia
Razem
Język obcy
Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Zarządzanie projektami
Badania marketingowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Przedmiot do wyboru I
Razem
Język obcy
Warsztaty przedsiębiorczości
Komunikacja w zespole międzykulturowym
Zarządzanie jakością
Zarządzanie zmianą
Obsługa systemów CRM
Zasady tworzenia kampanii reklamowych
Przedmiot do wyboru II
Razem
Język obcy
Media społecznościowe
Psychologia sprzedaży
Seminarium dyplomowe
Przedmiot do wyboru III
Przedmiot do wyboru IV
Praktyka zawodowa 480 godz.
Razem
Język obcy
Nowoczesne narzędzia marketingu internetowego
Public relations i zarządzanie wizerunkiem
Seminarium dyplomowe
Przedmioty do wyboru V
Przedmioty do wyboru VI
Razem
Razem
WSEI 2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone
ECTS
0
4
3
5
5
5
4
4
30
2
0
2
5
4
5
4
5
3
30
2
4
5
5
5
4
5
30
2
4
4
5
3
3
4
5
30
2
5
5
0
3
3
12
30
2
5
5
10
4
4
30
180
Strona 1 z 1
[email protected] i reklama w sieci
(ECTS) European Credit Transfer System. Dzięki wdrożeniu ECTS europejscy studenci mają możliwość podjęcia lub
kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach realizujących projekt. Ułatwia to wyjazd na uczelnie zagraniczne, a także
wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS.
(C) Przedmiot przygotowujący do egzaminu ceryfikacyjnego
REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU
E –commerce
Mobile Marketing
Strategia reklamy
Strategie i techniki sprzedaży
Marketing strategiczny
Zarządzanie relacjami z klientem
Autoprezentacja i efektywność osobista
Przedsiębiorczość i innowacje – warsztaty kompetencji menadżerskiej
Coaching
WSEI 2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone
Strona 1 z 1
Download