Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

advertisement
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja”
Studia inŜynierskie
Program studiów:
- okres: 4 lata
- Sumaryczne punkty kredytowe: 240 ECTS
- Stopień zawodowy: inŜynier elektronik
Lp. Nazwa kursu / przedmiot
Liczba
godz. / tydzień
Punkty
kredytowe
ECTS
WC L P
Semestr 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
J. angielski
Nauki humanistyczne *)
Matematyka (algebra z geometrią analityczną)
Mat. dyskretna i logika
Fizyka
Podstawy informatyki
Podstawy programowania
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
-
Σ
1,5
3
7,5
6
6
1,5
4,5
30
Semestr 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wychowanie fizyczne
J. angielski
Nauki ekonomiczne *)
Analiza matematyczna
Propabilistyka i statystyka
Fizyka
Algorytmy i struktury danych.
numeryczne
Teoria obwodów
Komputerowa analiza obwodów
Metody
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
-
-
1,5
1,5
4,5
6
4,5
4,5
2 1 - 1 1 - Σ
4,5
3
30
Σ
1,5
1,5
4,5
3
3
3
4,5
4,5
4,5
30
Semestr 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wychowanie fizyczne
J. angielski
Nauki ekonomiczne
Matematyka / Funkcje zmiennej zespolonej
Podstawy fizyczne elektroniki
Elektrodynamika techniczna
Podstawy miernictwa
Przyrządy i układy półprzewodnikowe
Technika analogowa – sygnały i systemy
Technika cyfrowa 1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
-
2
2
-
Semestr 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Wychowanie fizyczne
J. angielski
Architektura komputerów
Przyrządy i układy półprzewodnikowe 2
Elementy i układy elektroniczne 1
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Modulacja i detekcja
Technika cyfrowa 2
Technika mikroprocesorowa 1
Systemy operacyjne
Praktyka zawodowa
1 - - 2 - - 2 - - 1 - 2 2 1 - 2 1 - 2 - - 2 - 2 1 - - 2 1 - 2 tyg. (60 godz.)
Σ
1,5
3
3
4,5
4,5
3
4,5
1,5
4,5
30
Semestr 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wychowanie fizyczne
Laboratorium architektury komputerów
Optoelektronika
Podstawy telekomunikacji
Sieci komputerowe
Elementy i układy elektroniczne 2
Układy mikrofalowe
Technika mikroprocesorowa 2
Komputerowe wspomaganie pracy inŜyniera
Bazy danych. Systemy zarządzania
relacyjnymi bazami danych 1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
- - 2
- 1 1 - 2
- 2
- 2
1 1 -
-
1,5
3
4,5
3
3
3
4,5
3
4,5
Σ
30
Semestr 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Miernictwo elektroniczne
Systemy, sieci i układy telekomunikacyjne
Protokoły komunikacyjne
Impulsowe układy elektroniczne
Reprogramowalne systemy cyfrowe
Konstrukcje aparatury elektronicznej
Przedmioty specjalizacji inŜynierskiej *)
Praktyka zawodowa
1 - - 2 - - 1 1 - 2 - - 2- 2 2 - - 5 2 2 2 tyg. (60 godz.)
Σ
1,5
3
3
3
4,5
3
12
30
Semestr 7
1.
2.
3.
4.
Laboratorium miernictwa elektronicznego
Technika światłowodowa
Laboratorium
impulsowych
układów
elektronicznych
elektromagnetyczna
i
Kompatybilność
- - 2 1 - 2 - - 2 -
1,5
3
1,5
2 - - -
3
5.
6.
7.
eksploatacja systemów
Laboratorium
konstrukcji
aparatury
elektronicznej
Przedmioty specjalizacji inŜynierskiej *)
Proseminarium
- - 2 -
1,5
6 3 2 1
- - 2 -
16,5
3
30
Σ
Semestr 8
1.
2.
3.
Seminarium dyplomowe
Dyplomowy projekt inŜynierski
Praktyka zawodowa **)
- - 2 - - 10 4 tyg. (120 godz.)
Σ
*)
– grupa przedmiotów do wyboru
**) – skumulowane punkty ECTS za 8 tygodni praktyki
3
15
12
30
Kierunek: „Informatyka”
Studia inŜynierskie
Program studiów:
- okres: 4 lata
- Sumaryczne punkty kredytowe: 240 ECTS
- Stopień zawodowy: inŜynier informatyk
Lp.
Nazwa kursu / przedmiot
Liczba
godz. / tydzień
Punkty kredytowe
ECTS
- 2 - 2 2 - 3 2 - -
1,5
3
7,5
2
2
1
2
6
6
1,5
4,5
30
Semestr 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
J. angielski
Nauki humanistyczne *)
Matematyka (algebra z geometrią
analityczną)
Mat. Dyskretna i logika
Fizyka
Podstawy informatyki
Podstawy programowania
2
2
1
-
Σ
Semestr 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wychowanie fizyczne
J. angielski
Nauki ekonomiczne *)
Analiza matematyczna
Probabilistyka i statystyka
Fizyka
Algorytmy i struktury danych. Metody
numeryczne 1
Teoria obwodów
Komputerowa analiza obwodów
1
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
-
-
1,5
1,5
4,5
6
4,5
4,5
2 1 - 1 1 - -
4,5
3
30
Σ
Semestr 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
Wychowanie fizyczne
J. angielski
Nauki ekonomiczne
Matematyka (Funkcje zmiennej zespolonej)
Technika analogowa – Sygnały i systemy
Podstawy miernictwa
Przyrządy i układy półprzewodnikowe
Algorytmy i struktury danych. Metody
numeryczne 2
Technika cyfrowa 1
Programowanie komputerów
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
-
-
2 - 2 2 1 - -
1,5
1,5
4,5
4,5
1,5
4,5
3
4,5
4,5
Σ
30
Semestr 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Wychowanie fizyczne
J. angielski
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Laboratorium miernictwa
Elementy i układy elektroniczne
Technika cyfrowa 2
Architektura komputerów
Systemy operacyjne
Programowanie komputerów
Technika mikroprocesorowa 1
Praktyka zawodowa
1 - - 2 - - 2 1 - - - 2 2 - - 2 - 2 2 - - 2 1 - 3 1 - 1
1 - - 2 tyg.(60 godz.)
Σ
1,5
4,5
1,5
3
4,5
3
4,5
7,5
1,5
31,5
1 - - 2 1 - - - 2 -
4,5
1,5
- - 2 1 - - -
1,5
1,5
1 1 - 2 1 - 1
3
6
2 - 2 2 - - 2 1 - -
4,5
3
4,5
28,5
Semestr 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wychowanie fizyczne
Inteligencja obliczeniowa
Laboratorium
elementów i
układów
elektronicznych
Laboratorium architektury komputerów
Architektura komputerów – urządzenia
zewnętrzne
Sieci komputerowe
Bazy danych i Systemy zarządzania
relacyjnymi bazami danych
Technika mikroprocesorowa
Podstawy inŜynierii oprogramowania
Przedmioty specjalizacji inŜynierskiej *)
Σ
Semestr 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Laboratorium architektury komputerów
Protokoły komunikacyjne 1
Bazy danych i Systemy zarządzania
relacyjnymi bazami danych 2
Reprogramowalne Systemy cyfrowe
Metajęzyki
Zespołowy projekt CASE
Przedmioty specjalizacji inŜynierskiej *)
Praktyki zawodowe
- - 2 1 1 - 2 1 - 1
1,5
3
6
2 - 2 2 1 - - - - 1
4 1 2 2 tyg.(60 godz.)
4,5
4,5
1,5
9
-
Σ
30
Σ
27
3
30
Semestr 7
1.
2.
Przedmioty specjalizacji inŜynierskiej
Proseminarium
8 4 4 2
- - 2 -
Semestr 8
1.
2.
3.
*)
Seminarium dyplomowe
Dyplomowy projekt inŜynierski
Praktyka zawodowa**)
- - 2 - - - 10
4 tyg.(120 godz.)
13
15
12
Σ
30
– grupa przedmiotów do wyboru
**) – skumulowane punkty ECTS za 8 tygodni praktyki
Download