PS – EP /4502 /46/ 07 Szczecin, 18

advertisement
PS. EP - 4502 - 317/ 10
Szczecin, 27.05.2010r.
Lekarze POZ
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z
możliwością wystąpienia powodzi i dużych podtopień na terenie miasta Szczecina
przypomina o konieczności zgłaszania podejrzeń zakażenia lub zachorowania na chorobę
zakaźną, a w szczególności choroby wymienione w art. 34 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r.
(Dz.U.Nr.234, poz.1570 z późniejszymi zmianami). Zgłoszenia należy przesyłać na
obowiązujących formularzach w trybie pilnym na adres Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej ul. W.Pola 6, 70-342 Szczecin.
Tel.48-49-348 fax 486-11-41.
Przepisy prawa:
art. 27 oraz art.34 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.Nr.234, poz.1570 z późniejszymi zmianami)
z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie
lek. med. Elżbieta Król- Pakulska
Otrzymują:
1.Adresat
2. A/a
Download