Centrum Usługowo Doradcze Service– und BeratungsCentrum

advertisement
Centrum Usługowo Doradcze
Service– und BeratungsCentrum
Euroregion POMERANIA
Urząd Miasta Szczecin
Biuro Prezydenta Miasta
CUD Szczecin • Pl. Armii Krajowej 1 •
70-456 Szczecin
Tel. (91) 435 11 17
(91) 424 53 60
Fax (91) 424 51 20
www.pomerania.org.pl
e-mail: [email protected]
SEMINARIUM:
„Bezpieczne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem”
19 kwietnia 2013, Szczecin
Miejsce: Północna Izba Gospodarcza
al. Wojska Polskiego 86, 70-482 Szczecin
08.30
Rejestracja uczestników
09.00 – 09.15
Powitanie uczestników
09.15 – 10.45
Omówienie wdrożenia oprogramowania CRM w przedsiębiorstwie oraz możliwości
jego dofinansowania z funduszy unijnych
dr Rafał Szymański – dr. nauk ekonomicznych Katedry Efektywności i Innowacji,
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalizuje się
w innowacyjnych systemach zarządzania oraz funduszach unijnych
11.15 – 11.45
Przerwa kawowa
11.45 – 13.15
Omówienie
kwestii
prawnych
dotyczących
bezpiecznego
zarządzania
przedsiębiorstwem
Rafał Malujda – radca prawny, prowadzi kancelarię radcy prawnego w Technoparku
Pomerania w Szczecinie, specjalista z zakresu prawa IT, nowych technologii i własności
intelektualnej, a także prawa morskiego. Członek Zarządu Stowarzyszenia Klaster ICT
Pomorze Zachodnie, Członek Komisji Rewizyjnej Szczecińskiej Grupy Użytkowników
Linuksa i Uniksa, jeden z założycieli Fundacji Aegis.
13.15
Zakończenie seminarium
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
Projekt współfinansowany ze środków EFRR (INTERREG IV A)
Download