Cukrzyca plakat A3.cdr

advertisement
Weź udział w „Programie zapobiegania
i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”
Program skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego
w wieku
, u których dotychczas nie została rozpoznana cukrzyca
badania laboratoryjne mające na celu pomiar
stężenia glukozy we krwi – oznaczenie glukozy na czczo.
Lekarz może zlecić również ponowne oznaczenie glukozy
na czczo lub wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy.
wizyty w poradni diabetologicznej,
gdzie m.in. lekarz zinterpretuje wyniki
badań, oceni ryzyko wystąpienia cukrzycy oraz przekaże
zalecenia odnośnie dalszego postępowania.
Realizatorzy programu:
ŁÓDŹ
Wojewódzki Ośrodek Diabetologii i Chorób
Metabolicznych WSSz. im. M. Pirogowa w Łodzi,
ul. Nowa 30/32, tel. (42) 674-90-80
BEŁCHATÓW
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
ul. Czapliniecka 123, tel. (44) 635-85-80
SIERADZ
SP ZOZ im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
ul. Armii Krajowej 7, tel. (43) 827-83-12
ZGIERZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu,
ul. Parzęczewska 35, tel. (42) 714-44-23
Ważne: Do udziału w Programie należy zgłosić się na czczo!
Odpowiednio wczesne rozpoznanie czynników ryzyka i stanów
przed cukrzycowych może zapobiec rozwojowi cukrzycy i jej powikłań lub zwolnić ich postęp.
Jedynie badania cukru we krwi pozwalają na postawienie rozpoznania!
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Polityki Zdrowotnej
90-113 Łódź, ul. Traugutta 25
Adres do korespondencji:
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8
O szczegóły należy pytać realizatorów.
Informacje o Programie można uzyskać także
pod nr tel. (42) 291-98-63 oraz na stronie internetowej:
http://www.lodzkie.pl/ w zakładce Zdrowie.
Program w całości finansowany ze środków
Samorządu Województwa Łódzkiego.
Download