„Samokontrola, wysiłek fizyczny”

advertisement
„Samokontrola, wysiłek fizyczny”
1. Poziom glukozy we krwi można zbadać samodzielnie przy pomocy:
a. manometru
b. nie należy samodzielnie oznaczać poziomu glukozy
c. glukometru
d. pasków Ketodiastix
2. Przy pomocy pasków Ketodiastix oznaczamy:
a. Poziom glukozy w krwi włośniczkowej
b. Zawartość glukozy i acetonu w moczu
c. nie są aktualnie dostępne w aptekach
d. stopień wyrównania cukrzycy w ostatnich 3 miesiącach
3. Najlepiej oznaczać poziom cukru we krwi w ramach samokontroli:
a. zawsze na czczo
b. przed śniadaniem nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
c. przed jedzeniem i 2 godziny po posiłku
d. w laboratorium
4. Profil dobowy to:
a. 4 lub 7 oznaczeń glukozy w ciągu doby
b. oznaczanie cukru i acetonu w moczu
c. oznaczanie glukozy w laboratorium
d. codzienne oznaczanie cukru na czczo
5. Wysiłek fizyczny:
a. Poprawia ogólna sprawność
b. Powinien być dostosowany do wieku i wydolności fizycznej
c. Obniża „zły” i podnosi „dobry” cholesterol
d. Wszystkie wymienione
6. Wysiłek fizyczny :
a. Jest przeciwwskazany w cukrzycy bo utrudnia uregulowanie cukru
b. jest dozwolony w tylko cukrzycy leczonej tabletkami
c. powoduje podwyższenia poziomu cukru
d. powoduje obniżenie poziomu cukru
7. Przy nieplanowanym dużym wysiłku fizycznym ( długi spacer, sprzątanie,
ciężka praca w ogrodzie) należy:
a. zwiększyć dawkę leków doustnych
b. zwiększyć o 2 do 4 jednostek dawkę insuliny
c. zmniejszyć o 2 do 4 jednostek dawkę insuliny
d. zjeść dodatkowo 2-3 porcje chleba
Download