Odprawa służbowo – szkoleniowa przedstawicieli komisji lekarskich

advertisement
Służba Zdrowia MSWiA
Źródło:
http://zoz.mswia.gov.pl/dz/aktualnosci/3109,Odprawa-sluzbowo-szkoleniowa-przedstawicieli-komisji-lekarskich-MS
W-oraz-pracown.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 18:54
Strona znajduje się w archiwum.
Odprawa służbowo – szkoleniowa przedstawicieli
komisji lekarskich MSW oraz pracowników
zajmujących się zagadnieniami z zakresu
medycyny pracy w Policji
Data publikacji 15.11.2013
W dniach 19 – 22 listopada w szklarskiej Porębie odbędzie się odprawa służbowo – szkoleniowa
przedstawicieli komisji lekarskich MSW oraz pracowników zajmujących się zagadnieniami z zakresu
medycyny pracy w Policji.
Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń z zakresu m.in. badań osób kierujących
pojazdami w świetle obowiązujących przepisów ; roli komórek do spraw medycyny pracy w ochronie
zdrowia osób pracujących w resorcie spraw wewnętrznych czy właściwości, zasad i trybu orzekania
o stanie zdrowia kandydatów i funkcjonariuszy przez komisje lekarskie MSW.
Jednym z prelegentów będzie p. dr n. med. Beata Janas, Przewodnicząca Centralnej Komisji
Lekarskiej MSW.
Download