załącznik - Poliklinika Koszalin

advertisement
Dnia ………………………………………..
…………………………………………………
Pieczątka jednostki kierującej
SKIEROWANIE NA BADANIE RTG
do Pracowni Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ MSW w Koszalinie
Pani/Pan ………………………………………………………………………………. PESEL……………………….
Adres zamieszkania pacjenta ………………………………………………………………………………………….
Rodzaj badania ………………………………………………………………………………………………………….
Cel, uzasadnienie, co badanie ma wyjaśnić …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Dotychczasowy przebieg choroby …………………………………………………………………………………….
Rozpoznanie …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
(dane z wywiadu i badania przedmiotowego, u pacjentów po urazach należy dokładnie wskazać okolicę i mechanizm oraz czas urazu)
…………………………………………….
Pieczątka i podpis lekarza kierującego
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards