Załącznik nr 17b - Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

advertisement
Załącznik nr 17b
Organizacja finałów MMM jest dofinansowana przez MSiT ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Małopolski Związek Stowarzyszeń
Kultury Fizycznej
30-003 Kraków; ul. Śląska 5/1
NIP: 675-12-19-067
tel./fax: 12 423 46 68; kom. 504 244 576
www.mzskf.krakow.pl e-mail: [email protected]
Pieczątka OZS/Klub sportowy
ROZLICZENIE KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
SPORT
TERMIN
MIEJSCE
I. Część rzeczowa:
Liczba uczestników (zawodnicy + osoby
1
towarzyszące), w tym:
a. liczba zawodników
b.
liczba osób towarzyszących
2.
Czas trwania zawodów (liczba dni)
3
Liczba osobodni*
II. Część finansowa
Planowane
Planowane
Wykonane
Koszty zł
Wykonane
Razem
MSiT*
Inne*
ryczałt sędziowski
ryczałt sędz. głównego
przejazdy sędziów
wynajem obiektów i sprzętu
sportowego
obsługa medyczna
obsługa techniczna
obsługa biura zawodów
obsługa porządkowa
dyplomy
medale
Ogólny koszt zadania zleconego
* - pola zaznaczone kolorem szarym wypełnia MZSKF
Sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym – Kraków, …………2017 r..……………...
data
podpis (MZSKF)
Główny Księgowy, Skarbnik OZS
Prezes, Wiceprezes, Sekretarz OZS
.........................................
......................................
pieczątka i podpis
pieczątka i podpis
1
Download