Rachunek kosztów podróży do

advertisement
Rachunek kosztów podróży do : ................................................... reprezentacji / drużyny ........................................................
Na zawodach (nazwa imprezy ) .......................................................................................... w dniu .............................................
Wyjazd
Lp.
Nazwisko
i imię
Przyjazd
Środek
lokomocji
data
godz.
data
godz.
Zniżka
Koszty
przejazdu
zł
Dieta
Ryczałt
za
dojazdy
Razem
koszt
zł
Pokwitowanie
odbioru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ogółem
Potwierdzenie pobytu
Niniejszy rachunek przedkłada
Rozliczenie kosztów :
1. Koszty przejazdu
...................
2. Diety
...................
3. Dojazdy
...................
4. Noclegi wg rachunków
...................
5. Inne wydatki wg rachunków ...................
RAZEM
..................
zł
zł
zł
zł
zł
zł
Dyscyplina sportu lub nazwa zadania ……………………………….............................
……………………………………… r.
Odpowiedzialny za rozliczenie: …………………………………………………
ZESTAWIENIE
Zwrot kosztów przejazdu i diet za udział w : ………………………………………………………………………………………………………..
określić nazwę imprezy lub zadania
Wyjazd
Przyjazd
Środek
Lokomocji
Lp.
Nazwisko i imię
data
godz. data
godz.
Zniżka
Koszty
przejazdu zł
Dieta
Ryczałt
za
dojazdy
Razem
koszt zł
Pokwitowanie
odbioru
Wynajem
autobusu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ogółem
Słownie ......................................................................................................................................................
Stwierdzam pobyt
Rachunek sprawdzono pod względem
merytorycznym
form. i rachunkowym
..........................................................................
(organizator – sędzia główny )
...............................................
data i podpis
.............................................
data i podpis
Wypłaty dokonałem
osobiście
...............................................
data i podpis
Zatwierdzono
do wypłaty
......................................
data i podpis
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards