Rozliczenie kosztów podróży

advertisement
Załącznik nr 4 do
Zarządzenie nr 20/2016
Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
w sprawie
warunków zwrotu kosztów podróży dla
krajowych członków Zespołów Ekspertów
z dnia 09-06-2016
ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY NR
pieczątka instytucji
z dnia
dla
imię i nazwisko
pełniący/a funkcję
do
na czas od
do
w celu
środki lokomocji:
nr rachunku bankowego
RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY
WYJAZD
miejscowość
PRZYJAZD
data
Sprawdzono pod względem formalnym i
rachunkowym
godzina
miejscowość
data
Sprawdzono pod względem
merytorycznym
godzina
środki
lokomocji
Ryczałty za dojazdy
Razem przejazdy, dojazdy
Noclegi wg rachunków
Noclegi ryczałt
data i podpis
data i podpis
Inne wydatki wg załączników
SUMA OGÓŁEM
Zatwierdzono na kwotę:
Pobrana zaliczka
Do wypłaty / zwrotu
Niniejszy rachunek przedkładam
data i podpis Głównego
Księgowego
data i podpis Dyrektora
data
podpis
koszty
przejazdu
Download