partnerstwo na rzecz rozwoju i edukacji

advertisement
PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU I EDUKACJI
MAŁYCH DZIECI
Deklaracja współpracy
Nazwa organizacji:
Adres:
Tel:
E-mail:
W imieniu …………………………………………… deklaruję gotowość włączenia się w prace
Nazwa organizacji
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci.
Naszą organizację będzie reprezentował/a …………………………………… ………………….
Imię i nazwisko, funkcja w organizacji
________________
_________________
Miejscowość i data
Podpis
Funkcja w organizacji
Pieczątka organizacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Partnerstwa na Rzecz
Wspieranie Rozwoju u Edukacji małych Dzieci zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883).
_________________________________________
Podpis osoby delegowanej do kontaktów
z Partnerstwem na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci
Download