FORMULARZ ZG*OSZENIOWY - Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca

advertisement
………………………………………
Miejscowość i data
…………………………………………………..
Imię i nazwisko
…………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia
…………………………………………………..
Adres zamieszkania
……………………………………………………
Telefon
DEKLARACJA UDZIAŁU W OKREŚLONYCH FORMACH WSPARCIA
W RAMACH UDZIAŁU W PROJEKCIE
„SAMODZIELNI I NIEZALEŻNI”
Deklaruję chęć uczestnictwa w:
HIPOTERAPIA
HYDROTERAPIA
TERAPIA SI
GIMNASTYKA KOREKCYJNA Z MASAŻEM KLASYCZNYM
Organizowanych przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich i
jednocześnie zobowiązuję się do podjęcia i ukończenia udziału w wybranych formach
wsparcia w wyznaczonym terminie.
*/Właściwe skreślić w okienku
……………………………………..
czytelny podpis kandydata
....................................
miejscowość i data
....................................................................
Podpis rodzica / opiekuna osoby niepełnoletniej
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards