Wniosek o skierowanie na szkolenie

advertisement
Wniosek o skierowanie na szkolenie
/ dofinansowanie szkolenia (*)
Znak sprawy
Miejscowość Data
Imię pracownika
Nazwisko pracownika
Stanowisko
Komórka organizacyjna
Zwracam się z prośbą o skierowanie na szkolenie / dofinansowanie szkolenia (*)
Pt:
Organizowane przez
W terminie
Szacunkowa wartość
Proponowana wartość
dofinansowania w zł (*)
szkolenia brutto w zł
Jednocześnie, oświadczam, że w przypadku rozwiązania ze mną umowy o pracę z mojej winy, lub
wypowiedzenia przeze mnie stosunku pracy po zakończeniu szkolenia w okresie odpowiednio przy
dofinansowaniu szkolenia:
 do 500 zł brutto
-12 miesięcy kalendarzowych;
 od 501 zł do 1000 zł brutto
-18 miesięcy kalendarzowych;
 od 1001 zł brutto do 2000 zł brutto
-24 miesięcy kalendarzowych;
 powyżej 2001 zł brutto
-36 miesiące kalendarzowe;
zwrócę niezwłocznie poniesione przez …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… koszty szkolenia.
Podpis pracownika
Opinia
bezpośredniego
przełożonego
Miejscowość
Data
Podpis przełożonego
Uwagi:
…………………………………
Podpis opiniującego
Opinia dot.
zabezpieczenia
środków na szkolenie
Miejscowość
Data
Ząbkowice Śl.
dn.
Decyzja
Dyrektora /
Burmistrza*
Miejscowość
Data
Ząbkowice Śl.
dn.
Zgoda
Brak zgody
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards