Lokalizacja jednolitych jednostek produkcji – formularz rejestracji i

advertisement
Lokalizacja jednolitych jednostek produkcji – formularz rejestracji i zmiany danych
Nowe zgłoszenie
Potwierdzenie przyjęcia (data i podpis):
Aktualizacja danych
Nadleśnictwo:
Firma (pełna nazwa):
REGON:
Dane punktu przerobu
Miejscowość:
Typ*:
Ulica/nr domu:
Krajowy/Zagranica/Pośrednik
Kod pocztowy:
GPS**
Poczta:
Przejście graniczne – miejscowość:
X:
Y:
%W igl.:
%W liść.:
% S:
%M
Pieczęć
przedsiębiorcy:
% W Db:
Data i czytelny podpis
przedsiębiorcy/przedstawiciela przedsiębiorcy/
Dane punktu przerobu
Miejscowość:
Typ*:
Ulica/nr domu:
Krajowy/Zagranica/Pośrednik
Kod pocztowy:
GPS**
Poczta:
Przejście graniczne – miejscowość:
X:
Y:
%W igl.:
%W liść.:
% S:
%M
Pieczęć
przedsiębiorcy:
% W Db:
Data i czytelny podpis
przedsiębiorcy/przedstawiciela przedsiębiorcy/
Dane punktu przerobu
Miejscowość:
Typ*:
Ulica/nr domu:
Krajowy/Zagranica/Pośrednik
Kod pocztowy:
GPS**
Poczta:
Przejście graniczne – miejscowość:
X:
Y:
%W igl.:
%W liść.:
% S:
%M
Pieczęć
przedsiębiorcy:
% W Db:
Data i czytelny podpis
przedsiębiorcy/przedstawiciela przedsiębiorcy/
Wprowadził do PL-D :
………………………………………….…………………………………………
data i podpis
* niepotrzebne skreślić
** podać opcjonalnie wg schematu 16.75959 : 53.13131 – dla celów kontrolnych
Uwaga: pola szare wypełnia pracownik Nadleśnictwa.
Sprawdził:
…………………………………………….………………………………
data i podpis
Download