wniosek o dofinansowanie studenckiego projektu naukowego

advertisement
VI KONKURS STUDENCKICH PROJEKTÓW NAUKOWYCH
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE STUDENCKIEGO PROJEKTU
NAUKOWEGO
Nazwa Koła Naukowego
Koordynatorzy projektu
(imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu)
Pełna nazwa projektu
Rodzaj przedsięwzięcia
(pkt 2.1.2 Regulaminu Konkursu)
Opis projektu
(cel i planowany przebieg, spodziewane rezultaty, max 300 słów)
Opiekun naukowy projektu
(jeśli wymagany, imię i nazwisko, podpis)
Termin i miejsce realizacji projektu
Uczestnicy projektu
Planowane koszty
Lp.
rodzaj wydatku
koszt jednostkowy
brutto
ilość
koszt całkowity
1.
2.
3.
…
Suma kosztów
Planowane przychody z innych źródeł finansowania, przeznaczone na opłacenie kosztów
niepokrywanych z dotacji
(np. środki własne, wydziałowe, od uczestników konferencji)
Lp.
1.
2.
3.
…
źródło
przeznaczenie
kwota
Suma przychodów
Postulowana kwota dotacji
Data złożenia wniosku
Podpis Prezesa Koła
Pieczątka Koła
Podpis Opiekuna Koła
Podpisy Koordynatorów
Akceptuje regulamin KSPN
1
Download