POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I

advertisement
POLSKIE
STOWARZYSZENIE
INTEGRACJI
PSYCHOTERAPII
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Proszę o przyjęcie mnie do Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Oświadczam, że
cele towarzystwa oraz jego statut są mi znane.
______________________________
data i podpis
DANE OSOBOWE
IMIĘ I NAZWISKO_______________________________________________________________________________
WYKSZTAŁCENIE______________________________________________________________________________
TYTUŁ ZAWODOWY______________________________ SPECJALIZACJA_______________________________
MIEJSCE PRACY_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
STAŁY ADRES ZAMIESZKANIA___________________________________________________________________
ADRES DO KORESPONDENCJI___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
TELEFON________________________________ E-MAIL_______________________________________________
Jeżeli jesteś praktykującym psychoterapeutą, to proszę napisać w jakim nurcie teoretycznym _____________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych wyżej
danych dla celów PSIP.
Członkowie wprowadzający:
1) Imię i nazwisko ______________________________________ Podpis _____________________
2) Imię i nazwisko ______________________________________ Podpis _____________________
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards