samozatrudnienie - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

advertisement
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
Poradnia Medycyny Pracy
Al. Zwycięstwa 30, 80-219 Gdańsk
tel. 58 347 10 04
UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce,
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, to cena badania będzie
powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%.
CENNIK USŁUG 2015 r.
Dla osób samozatrudniających się, kandydatów na studia itp.
L.p.
1
2
3
4
5
Badanie
Badanie i wydanie orzeczenia przez lekarza medycyny pracy dla osób
samozatrudniających się (bez wykonania badań diagnostycznych)
Badanie i wydanie orzeczenia przez lekarza medycyny pracy dla kandydatów
do szkół i uczelni (bez wykonania badań diagnostycznych)
Wydanie zaświadczenia sanitarno-epidemiologicznego, wpis do książeczki s-e
(bez wykonania badań diagnostycznych)
Konsultacje lekarskie z zakresu alergologii, chirurgii, dermatologii, kardiologii,
ortopedii, psychologii, rehabilitacji (cena 1 konsultacji)
Cena PLN
80
60
60
80
Badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej:
5.1
Morfologia
8
5.2
Glukoza
6
5.3
Badanie ogólne moczu
8
5.4
Cholesterol
6
5.5
Transaminaza
6
5.6
Badania laboratoryjne w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego,
paradurów, pałeczek Salmonella i Shigella
48
6
Badanie RTG płuc
30
7
Badanie EKG
40
8
Wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy niezbędnego do otrzymania
prawa wykonywania zawodu
39
Uwaga:
Badania diagnostyczne nie wymienione w powyższym cenniku są oferowane przez Uniwersyteckie
Centrum Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Radiologii, czy inne jednostki organizacyjne UCK zgodnie
z obowiązującymi cennikami.
Download