Kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE Profil: praktyczny

advertisement
Studia drugiego stopnia
Kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE
Profil: praktyczny
Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2016/2017
Formy studiów:
 Niestacjonarne
Lista przedmiotów planowanych do realizacji w toku studiów:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nazwa przedmiotu
Przedmioty ogólnouczelniane
Szkolenie BHP
Wychowanie fizyczne
Język obcy
Filozofia stosowana
Przedmioty podstawowe
Prawo w ochronie zdrowia
Psychologia zdrowia i medycyny
Propedeutyka medycyny
Ochrona środowiska
Biostatystyka
Metodologia badań
Przedmioty kierunkowe
Elementy zdrowia publicznego
Choroby cywilizacyjne
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Epidemiologia
Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Nadzór sanitarno - epidemiologiczny
Zabezpieczenie społeczne
Polityka społeczna i zdrowotna
Globalne problemy zdrowia
Żywienie człowieka
Zdrowie środowiskowe
Choroby zakaźne i niezakaźne o znaczeniu społecznym
Opieka zdrowotna nad strarzejącym się społeczeństwem
Profilaktyka zachorowań
Organizacja ratownictwa medycznego
Programy zdrowotne
Gra decyzyjna - zarządzanie szpitalem
Seminarium dyplomowe
Praktyka zawodowa
1
Specjalność: Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
L.p.
1
2
3
4
5
6
Nazwa przedmiotu
System ochrony zdrowia w Polsce
Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów leczniczych
Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia
Zarządzanie finansami i majatkiem w ochronie zdrowia
Rynek usług farmaceutycznych
Procedury kontraktowania świadczeń zdrowotnych
Specjalność: Zarządzanie w usługach medycyny estetycznej
L.p.
1
2
3
4
5
6
Nazwa przedmiotu
Dermatologia w medycynie estetycznej
Aspekty prawne w działalności kosmetologa
Możliwości chirurgii estetycznej i plastycznej
Marketing usług zdrowotnych i kosmetycznych
Elementy farmakologii
Zarządzanie centrum medycyny estetycznej i SPA
Specjalność: Epidemiologia i nadzór sanitarny
L.p.
1
2
3
4
5
6
Nazwa przedmiotu
Bezpieczeństwo żywności
Higiena pracy
Ocena stanu zdrowia populacji i metody badań epidemiologicznych
Podstawy prawne w działalności inspekcji sanitarnej
Zakażenia szpitalne
Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych i niezakaźnych
2
Download