cennik medycyna pracy

advertisement
Poradnia Medycyny Pracy- Cennik
1. Badania lekarskie wykonywane przez lekarza specjalistę medycyny pracy: wstępne,
okresowe, kontrolne – 50,00 zł ( wraz z wydaniem zaświadczenia)
2. W przypadku stanowisk „z pracą na wysokości powyżej 3 m” – 100,00 zł
3. Badanie kandydata na kierowcę – kat BTE - 200,00 zł
4. Badanie kierowcy kat. C D E – 200,00 zł
5. Badanie do celów SANEPID ( wpis do książeczki zdrowia) -20,00 zł
6. Wydanie zaświadczenia lekarskiego -20,00 zł (dodatkowe zaświadczenie z zakresu medycyny
pracy wystawione przez lekarza specjalistę medycyny pracy na żądanie Zleceniodawcy)
7. Kontrola stanowisk pracy (wizytacja) – 100,00 zł
8. Udział uprawnionego lekarza w komisji BHP – 100,00zł
Inne ewentualne koszty badań ( diagnostyka laboratoryjna, RTG itp.) lub dodatkowe
specjalistyczne konsultacje lekarskie wymagane przepisami, zlecone przez lekarza specjalistę
według rzeczywiście poniesionych kosztów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Badanie spirometryczne – 20,00 zł
Badanie EKG – 20,00 zł
Neurolog – 30,00 zł
Psychotesty – 150 zł
Olśnienie – 90 zł
Laryngolog – 50,00 zł + ewentualnie audiogram 20,00 zł
Download