Zagadnienia egzaminacyjne z Historii medycyny

advertisement
Zagadnienia egzaminacyjne z Historii medycyny
1. Nauczanie medycyny w Warszawie, Hiacynt Dziadkowski, Franciszek Dybek.
2. Akademia Medyko-chirurgiczna i Szkoła Główna Warszawska, Tytus Chałubiński, Wiktor
Szokalski, Henryk Hoyer, Ludwik Hirszfeld.
3. Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, Witold Orłowski.
4. Krakowskie tradycje kształcenia medycznego, Maciej Miechowita, Wojciech Oczko, Józef Struś i
ich dzieła.
5. Reformy Komisji Edukacji Narodowej, Andrzej Badurski, Rafał Czerwiakowski, Jędrzej Śniadecki.
6. Krakowski okres działalności Józefa Dietla.
7. Lekarze społecznicy Poznania i Częstochowy.
8. Kształcenie medyczne i farmaceutyczne w Wilnie, Jan Piotr Frank, Józef Frank, Wacław Pelikan,
Jędrzej Śniadecki.
9. Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego 1918-1940.
10. Kształcenie w zakresie medycyny we Lwowie – Studium Medyko-chirurgiczne, Wydział Lekarski
od 1918 r.
11. Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza, główni przedstawiciele.
12. Okoliczności kaźni Profesorów Lwowskich.
13. Przed uniwersyteckie i uniwersyteckie nauczanie medycyny we Wrocławiu do 1945 r.
14. Rok 1945 we Wrocławiu, uczeni i uczniowie – życie codzienne.
15. Związki naukowe i personalne Lwowa i Wrocławia.
16. Wykształcenie medyczne w Babilonii, Egipcie i starożytnych Indiach.
17. Prądy filozoficzne starożytnej Grecji i ich wpływ na rozwój wiedzy medycznej.
18. Hipokrates i jego dzieło. Normy postępowania lekarskiego, normy etyczne.
19. Szkoła Aleksandryjska, początki obserwacji anatomicznych.
20. Patologia solidarna kontra patologia humoralna.
21. Encyklopedyści i eklektycy – początki poznania anatomicznego – Galen.
22. Rola religii chrześcijańskiej i muzułmańskiej w przekazie wiedzy starożytnej.
23. Salerno jako wzorcowe kształcenie w zakresie medycyny średniowiecznej.
24. Europejski charakter kształcenia medycznego w Średniowieczu (Uniwersytety).
25. Odrodzenie. Andreas Vesalius i jego rola w rozwoju wiedzy medycznej.
26. Nauczanie medycyny w języku narodowym – Paracelsus.
27. Odkrycia naukowe i wynalazki techniczne epoki Oświecenia – poznanie poprzez doświadczenie.
28. Nauczanie przy łóżku chorego – szkoła Hermana Boerhaave (1668-1738).
29. Reformy Komisji Edukacji Narodowej i jej twórcy.
30. Starsza wiedeńska szkoła kliniczna.
31. Młodsza wiedeńska szkoła kliniczna – rozwój anatomopatologii.
32. Chirurgia w starożytnym Egipcie, Indiach i w cesarstwie rzymskim.
33. Cyrulicy, balwierze i łaziebnicy – chirurgia cechowa.
34. Europejskie szkoły medyko-chirurgiczne.
35. Rozwój aseptyki i antyseptyki.
36. Rozwój wiedzy medycznej na temat środków znieczulających i usypiających.
37. John Brown (1736-1788), Franciszek Broussais (1772-1838) i ich koncepcje terapeutyczne.
38. Samuel Fryderyk Hahnemann (1755-1843) – twórca homeopatii.
39. Teoria magnetyzmu zwierzęcego – Franciszek Mesmer (1734-1815).
1
40. Akupunktura, chiropraktyka – kręgarstwo, irydodiagnostyka.
41. Mechanistyczna interpretacja zdrowia i choroby.
42. Alchemia i jej związki z medycyną i farmacją.
43. Wodolecznictwo w perspektywie historycznej.
44. Kartezjańskie źródła nowoczesnej neurologii i psychiatrii.
45. Wynalazki techniczne i ich zastosowanie w diagnostyce medycznej.
46. Rozrodczość – ginekologia i położnictwo.
47. Postrzeganie roli krwi w organizmie człowieka – badania naukowe.
48. Epidemie dawniej i dziś i ich wpływ na postęp w zakresie higieny.
49. Magia i zabobon dawniej i współcześnie.
50. Wpływ militarnego charakteru władzy na stosunek do człowieka i jego zdrowia – spartańskie
wychowanie – eugenika.
51. Wiwisekcje na ludziach i zwierzętach. Etyczne uwarunkowania eksperymentów medycznych.
2
Download