XIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

advertisement
XIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
„Służba medycyny pracy na progu zmian – rewolucja czy korekta systemu?”
Komunikat 1
W imieniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddziału w Warszawie oraz Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, mamy przyjemność zaprosić Państwa na XIII Krajowy Zjazd
Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy:
„Służba medycyny pracy na progu zmian – rewolucja czy korekta systemu?”, który odbędzie się
dniach 19-20 maja 2017r. w Hotelu Holiday Inn w Warszawie (Józefów) ul Telimeny 1.
Ze względu na projektowane modyfikacje w systemie służby medycyny pracy Zjazd będzie
szczególną okazją do zapoznania się z kierunkami zmian zarówno w badaniach profilaktycznych, jak
i innych zadaniach związanych z realizowaniem opieki profilaktycznej.
Organizatorzy przewidzieli szereg niezwykle ciekawych wystąpień eksperckich obejmujących swoimi
tematami przede wszystkim aktualności w medycynie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w
badaniach profilaktycznych w tym:
o
praktycznej oceny narządu wzroku, słuchu, równowagi, układu nerwowego przeprowadzanej
przez lekarzy medycyny pracy wraz z kryteriami zdrowotnymi na wybranych stanowiskach
pracy;
o
zakresu i wartości badań przesiewowych realizowanych w ramach rozszerzonych programów
profilaktycznych dla pracowników;
o
praktycznej interpretacji badań dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem badań
laboratoryjnych;
o
kierunków zmian w systemie służby medycyny pracy;
o
kierunków badań naukowych w ochronie zdrowia pracujących;
Oprócz wystąpień eksperckich przewidziano szereg sesji tematycznych dotyczących:
o
badań profilaktycznych pracowników;
o
badań kierowców, posługujących się bronią, pracowników ochrony fizycznej, marynarzy itp.;
o
chorób zawodowych;
o
organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia i innych tematów.
Organizatorzy mają nadzieję, że zawartość merytoryczna programu pozwoli odpowiedzieć na zawarte
w tytule Zjazdu pytanie.
Przed Zjazdem 18 maja 2017 odbędzie się Walne Zgromadzenia delegatów Polskiego Towarzystwa
Medycyny Pracy.
Ramowy program
•
•
19.05.2017 - Wykłady eksperckie dotyczące:
o
praktycznej oceny narządu wzroku, słuchu, równowagi, układu nerwowego przeprowadzanej
przez lekarzy medycyny pracy wraz z kryteriami zdrowotnymi na wybranych stanowiskach pracy;
o
zakresu i wartości badań przesiewowych realizowanych w ramach rozszerzonych programów
profilaktycznych dla pracowników;
o
praktycznej interpretacji badań dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem badań
laboratoryjnych;
o
kierunków zmian w systemie służby medycyny pracy;
o
kierunków badań naukowych w ochronie zdrowia pracujących;
20.052017: Sesje tematyczne dotyczące:
o
badań profilaktycznych pracowników i innych zadań związanych z realizowaniem opieki
profilaktycznej,
o
badań kierowców, posługujących się bronią, pracowników ochrony fizycznej, marynarzy itp.,
o
chorób zawodowych,
o
organizacji ochrony zdrowia, nadzoru nad jednostkami podstawowymi służby medycyny pracy,
promocji zdrowia i innych tematów.
Szczegółowy program wraz z agendą godzinową zostanie przedstawiony po zakończeniu procesu
kwalifikacji streszczeń wystąpień i będzie dostępny na stronach: http://ptmp.org.pl/;
http://www.medycynapracy-portal.pl/; http://www.imp.lodz.pl/;
Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji hotelu, zgłaszanie streszczeń i regulamin
zgłaszania streszczeń są dostępne na stronie http://www.jmjbiznes.pl/zjazd-krajowyptmp/
Opłata (nie obejmuje kosztów noclegu) dla Członków Towarzystwa wynosi 900 PLN brutto,
dla pozostałych Uczestników wynosi 980 PLN brutto
W imieniu Komitetu O rganizacyjnego
Przewodniczący Oddziału w Warszawie PTMP
Wiceprzewodniczący ZG PTMP
Paweł Wdówik
Download