balast i konieczność etyka

advertisement
BALAST I KONIECZNOŚĆ
„ETYKA – nie można nauczyć jej ani na
kursie ani przymusić prawem ani
skodyfikować.”
K. Gibiński
PRZYRZECZENIE EGIPSKIE
3000 r.p.n.e.
PRZYSIĘGA HIPOKRATESA
400 r.p.n.e
MODLITWA MAJMONIDESA
1200
PRZYRZECZENIE AKADEMII
KRAKOWSKIEJ
1527
PRZYRZECZENIE LEKARSKIE
1918
DEKLARACJA GENEWSKA
1949
ZBIÓR ZASAD DEONTOLOGII LEKARSKIEJ
1977
KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ
1993
NOWELIZACJA KODEKSU
2003
BIOETYKA
1. Fałszerstwo naukowe.
2. Arogancja nauki
a) rozwiązywanie nie tylko problemów
materialnych ale i moralnych
b) etyka naukowa
c) sztuczne kodeksy zachowań ludzkich
3.Podstawowe prawa człowieka.
4.Ułomność intelektualna specjalistów.
CZYNNIKI POWODUJĄCE POWOŁANIE
KOMISJI BIOETYCZNYCH
1. Rozwój nauki, zmiana definicji życia,
własność zwłok, możliwość wpływu
lekarza na długość życia.
2. Egalitaryzm w dostępie do wiedzy i
ucieczka informacji naukowych do
mediów, „koniec wielkiej tajemnicy”.
3. Mimo postępu stan zdrowia społeczeństwa
stale się pogarsza i odpowiedzialna za to
jest nie tylko medycyna.
4. Definicja zdrowia – zmiana koncepcji z
ratowania zdrowia do zachowania zdrowia.
5. Angażowanie środków finansowych –
kto decyduje:
a) budżetodawca
b) naukowcy
c) lekarze praktycy
d) społeczeństwo
6.Dylematy społeczne, medyczne merytoryczne i
kulturowe.
7. Podważenie podstawowych zasad medycznych:
a) primum non nocere – wprowadzenie
eksperymentu leczniczego, a nawet badawczego
na pacjencie
b) salus aegroti suprema lex – diagnostyka
prenatalna
c) tajemnica lekarska
d) ratowanie życia za wszelką cenę – brak funduszy
na „wszelką cenę” ( koszty)
ETYKA MEDYCZNA to tyle co
zastosowanie ogólnych teorii i zasad
etycznych do rozwiązywania pewnych
szczegółowych kwestii moralnych
pojawiających się w nauce i praktyce
medycznej.
KONFLIKTY INTERESÓW
1.Jednostki ze społeczeństwem.
2.Przemysłu z medycyną.
3.Środowiska z przemysłem.
4.Lekarza z pacjentem.
ZASADA DZIAŁANIA KOMISJI
BIOETYCZNYCH to merytoryczna i
kulturalna krytyka naukowa.
ETYKA
- opisowa
- normatywna
ZAKRES ETYKI MEDYCZNEJ
- wiedza ?
- nauka ?
- sztuka ?
-?
1985 – Światowy Ruch na rzecz
odpowiedzialności moralnej w nauce,
Paryż
1986 – Joseph and Rosa Kennedy
Intitute for the study of human
reproduction and bioetics, Waszyngton
1992 – Komisja Etyki Biomedycznej
przy PAU
1992 – Komitet Etyki w Nauce przy
Prezydium PAN
1. 1855r.-„Logika medycyny „Fryderyk
Ostreleno.
2. 1865r. „Wstęp do medycyny
doświadczalnej” Claud Bernard.
3. 1879r.- „Fragmenty filozofii medycyny”
Charles Schuzenberger.
1. Tytus Chałubiński 1820-1889
2. Zygmunt Kramsztyn 1849- 1929
3. Władysław Biegański 1857-1917
4. Edward Biernacki 1866-1911
Ludwik Fleck (1896-1961)
„Powstanie i rozwój faktu naukowego”-1935
wykłady z filozofii medycyny na akademiach
medycznych w Polsce
Dziękuję za uwagę
Download