Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz

advertisement
Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Obserwatorium etyki słowa zapraszają na II ogólnopolską konferencję
„Etyka słowa”.
Konferencja odbędzie się 25 i 26 listopada 2014 roku na Uniwersytecie
Warszawskim w pałacu Tyszkiewiczów – Potockich.
Będziemy dyskutować przede wszystkim o etycznym wymiarze językowej
waloryzacji rzeczywistości, zabiegach ideologizowania oraz instrumentalnego
traktowania wartości w sferze publicznej.
Przewidywany czas wystąpienia to 20-25 minut. Referaty zamieścimy w
kolejnych „Studiach Pragmalingwistycznych”.
Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej, chcielibyśmy jednak spotkać się ze
wszystkimi uczestnikami konferencji 25 listopada na kolacji i porozmawiać o
tym wszystkim, na co nie starcza czasu podczas obrad. Koszt takiej kolacji
wynosi maksymalnie 100 złotych. Zgłoszenia udziału w konferencji
oraz obecności na tym spotkaniu przyjmujemy do 30 października 2014 roku
pod adresem mailowym [email protected] Bardzo prosimy o również o krótką
informację o treści Państwa wystąpień.
Organizatorzy konferencji
Dyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej
prof. dr hab. Stanisław Dubisz
Prezes Towarzystwa Kultury Języka
dr hab. Józef Porayski-Pomsta prof. UW
Kierownik Obserwatorium etyki słowa
dr hab. Anna Cegieła
Download