WYBRANE ZAGADNIENIA Z ETYKI, PSYCHOLOGII - Format-AB

advertisement
WYBRANE ZAGADNIENIA Z ETYKI, PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ I SOCJOLOGII
PRACY
Dominika Bagińska, Katarzyna Hamer, Jan Wołoszyn
SPIS TREŚCI
I. Etyka
1. Podstawowe pojęcia etyki
2. Normy prawne a normy moralne
3. Etyka zawodowa - etyka zawodowa pracownika ochrony
4. Podstawowe zasady etyczne w pracy dotyczącej ochrony osób i mienia
5. Poszanowanie godności człowieka a uprawnienia do użycia środków przymusu bezpośredniego
6. Normy moralne w sytuacjach konfliktowych
7. Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktowych
8. Pytania
II. Praktyczne zastosowanie wybranych elementów psychologii
1. Wprowadzenie
2. Uwaga
3. Pamięć
4. Sztuczki pamięciowe
5. Naoczni świadkowie - czy można im wierzyć?
6. Udzielanie i otrzymywanie pomocy
7. Asertywność
8. Osobowość
9. Stres
10. Zakończenie
III. Komunikacja interpersonalna
1. Istota i składniki procesu komunikowania się
2. Rodzaje komunikatów
3. Komunikacja werbalna
4. Komunikacja niewerbalna
5. Rola aktywnego słuchania w procesie komunikacji
6. Bariery w komunikacji interpersonalnej
7. Dyskusja - jej rodzaje i ogólne prawidłowości prowadzenia
8. Podsumowanie
IV. Konflikty i elementy negocjacji
1. Istota konfliktu i jego rodzaje
2. Strategie (style) w podejściu do rozwiązywania konfliktu
3. Ogólne założenia teorii negocjacji
4. Style (sposoby, strategia) negocjowania
5. Techniki negocjacyjne
V. Analiza społeczeństwa
1. Więź społeczna
2. Grupa społeczna
3. Grupy pierwotne
4. Grupy wtórne
5. Grupy formalne i nieformalne
6. Tłum i inne zbiorowości oparte na podobieństwie zachowań
VI. Analiza ważniejszych procesów społecznych
1. Instytucja społeczna
2. Kultura
3. Kultura masowa
4. Ład społeczny, kontrola społeczna
5. Procesy przystosowania
6. Współpraca
7. Współzawodnictwo
8. Konflikt społeczny
9. Stratyfikacja
Download