Ks prof. Andrzej Szostek

advertisement
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek

1969 - mgr filozofii chrześcijańskiej (Etyka jako nauka empiryczna w ujęciu T. Czeżowskiego
i T. Kotarbińskiego, pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Karola kard. Wojtyły),

1978 - doktor filozofii chrześcijańskiej (Filozoficzne aspekty dyskusji wokół norm ogólnie
ważnych we współczesnej teologii, pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Tadeusza Stycznia),

1989 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii - filozofiietyki (Natura - rozum - wolność. Filozoficzna analiza koncepcji twórczego rozumu we
współczesnej teologii moralnej, Lublin 1989). Wszystkie tytuły uzyskane na Wydziale
Filozofii (Chrześcijańskiej) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

1993-2002 r. - kierownik Katedry Etyki Szczegółowej KUL,

od 2002 - Kierownik Katedry Etyki KUL,

1997 r. - profesor tytularny,

2000 - profesor zwyczajny ,

1992-1998 - prorektor KUL,

1998-2004 - rektor KUL.

Jest redaktorem czasopisma "Ethos", członkiem Papieskiej Akademii "Pro vita" oraz
członkiem fundacji "Ius et Lex".

od 2016 członek Rady Narodowego Centrum Nauki.

główne zainteresowania: racjonalne podstawy etyki, problematyka sumienia, niektóre
zagadnienia z zakresu etyki szczegółowej (etyka życia, etyka miłości, etyka a polityka), myśl
etyczna i antropologiczna K. Wojtyły/Jana Pawła II.
Download