finanse-publiczne-ogrom-plikow-i

advertisement
30
doc.
Tematy prezentacji:
- deficyt i dług publiczny, 30 slajdów: czynniki równowagi budżetowej; problematyka równowagi
budżetowej; rodzaje sald budżetowych; problem deficytu ekonomicznego w Polsce;
- klasyfikacja wydatków budżetu państwa, 34 slajdy: dotacje; subwencje; wydatki bieżące jednostek
budżetowych; wydatki majątkowe; wydatki na obsługę długu
skarbu państwa; przeniesienie planowanych wydatków budżetu państwa; blokowanie planowanych
wydatków budżetu państwa; dysponowanie rezerwami; niedoskonałości planowania wydatków
publicznych w Polsce;
- wydatki publiczne, 22 slajdy: istota wydatków publicznych; kryterium – związek z fazą podziału
dochodu narodowego; przyczyny wzrostu wydatków publicznych; zasady dokonywania wydatków
publicznych (uwarunkowania prawne);
- dochody podatkowe, 18 slajdów: cele opodatkowania; cele fiskalne; cele gospodarcze; cele
społeczne (socjalne); klasyfikacja podatków; zasady podatkowe A. Smitha; zasady podatkowe A.
Wagnera; elementy konstrukcji podatku;
- dochody publiczne, 12 slajdów: istota dochodów publicznych; klasyfikacja
dochodów publicznych; klasyfikacja dochodów publicznych; cechy podatków; unikanie podatku;
- system budżetowy, 15 slajdów: istota systemu budżetowego; treść budżetu państwa; budżet jest;
budżet unii europejskiej; konstrukcja budżetu ogólnego ue; klasyfikacja wydatków
budżetowych we.
Pliki .doc:
- geneza i ewolucja instytucji budżetu, 3 strony: rozwój instytucji budżetu; zasady budżetowe;
znaczenie budżetu państwa;
- gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych, 2 strony: zasady ogólne finansów
publicznych; formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych; gospodarstwo
pomocnicze jednostki budżetowej; inne instytucje sektora finansów publicznych;
- funkcje finansów publicznych, 2 strony: ewolucja roli finansów publicznych; funkcja alokacyjna;
funkcja redystrybucyjna; funkcje finansów publicznych o charakterze politycznym;
- pojęcie i zakres finansów publicznych w nauce finansów, 2 strony: finanse publiczne a sektor
publiczny; zakres finansów publicznych; kierunki zmian w funkcjonowaniu sektora środków
publicznych.
Notatka stanowi doskonałe kompendium wiedzy z przedmiotu finanse publiczne.
Pojęcie środków publicznych - Dochody publiczne
Faza wykonywania budżetu, wykonawcy budżetu.
Ustawa o finansach publicznych 26 XI 1998- opracowanie
Wykład - zasady budżetowe
Środki publiczne, sektor finansów publicznych
Jednostka budżetowa - pojęcie, charakterystyka
Reklama





















Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego










.
Download