finanse-przedsiebiorstw-pytania-1

advertisement
Pytania:
1. Wymień podstawowe akty prawne z którymi należy się zapoznać przy zakładaniu Firmy,
2. Wyjaśnij pojęcia:
a. przedsiębiorca,
b. przedsiębiorstwo,
3. Ze względu na jakie podstawowe kryteria możemy dokonać podziału przedsiębiorstw?
4. Jakie podstawowe rodzaje spółek wyoębni kodek Spółek Handlowych?
5. Wymień podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej,
6. Omów każdą z nich zwracając uwagę na plusy i minusy tego rodzaju działalności,
7. Gdzie / do jakich instytucji należy zgłosić / poinformować o prowadzeniu działalności?
8. W jakich aspektach zazwyczaj rozpatrujemy finanse firmy?
9. Proces zarządzania finansami firmy sprowadza się do konieczności podejmowania dwóch grup
decyzji – jakie to są grupy decyzji?
Pytania:
1. Wymień podstawowe akty prawne z którymi należy się zapoznać przy zakładaniu Firmy,
2. Wyjaśnij pojęcia:
a. przedsiębiorca,
b. przedsiębiorstwo,
3. Ze względu na jakie podstawowe kryteria możemy dokonać podziału przedsiębiorstw?
4. Jakie podstawowe rodzaje spółek wyoębni kodek Spółek Handlowych?
5. Wymień podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej,
6. Omów każdą z nich zwracając uwagę na plusy i minusy tego rodzaju działalności,
7. Gdzie / do jakich instytucji należy zgłosić / poinformować o prowadzeniu działalności?
W jakich aspektach zazwyczaj rozpatrujemy finanse firmy?
Proces zarządzania finansami firmy sprowadza się do konieczności podejmowania dwóch grup
decyzji - jakie to są grupy decyzji?
Od jakich czynników najczęściej uzależnione jest funkcjonowanie przedsiębiorstw?
Przez jakie czynniki są weryfikowane decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach w warunkach
gospodarki rynkowej?
Wymień i krótko omów elementy sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa prowadzącego pełną
księgowość,
Wymień najważniejsze elementy zawarte w informacji dodatkowej do bilansu,
Jakie etapy obejmuje wstępna analiza bilansu?
Na czym polega analiza pozioma i pionowa bilansu?
Wyjaśnij pojęcie KO (kapitał obrotowy) - jakie są metody jego obliczania?
Od jakich czynników uzależnione jest najczęściej, zapotrzebowanie na KO (kapitał obrotowy) w
firmie?
Jakimi technikami możemy się posługiwać aby ocenić efektywność danej inwestycji?
W jakim celu obliczamy:
okres zwrotu nakładów inwestycyjnych?
aktualną wartość nadwyżki finansowej netto?
stopę zyskowności inwestycji?
wewnętrzną stopę zwrotu inwestycji. Zadania:
układ bilansowy i obliczenie kapitału obrotowego,
analiza pozioma i pionowa bilansu,
cena pieniądza (odsetki proste i składane),
ocena projektu inwestycyjnego.
Znajomość podstawowych elementów sprawozdania finansowego np. pojecie aktywów trwałych zalicza się do nich w szczególności ... ,
co rozumiemy pod pojęciem wartość firmy?
aktywa obrotowe to ... - zalicza się do nich w szczególności ... ,
ze względu na źródło pochodzenia kapitałów którymi firma finansuje swój majątek rozróżnia się ...
Finanse przedsiębiorstw
Analiza Bilansu Przedsiębiorstwa
Ocena bieżącej działalności - omówienie
Finanse przedsiębiorstw - zagadnienia egzaminacyjne
Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych
Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych - ANALIZA ZMIAN WIELKOŚCI
BILANSOWYCH W CZASIE
Reklama































.
Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download