Materiał z historii – klasa I semestr I 1. Wyjaśnij pojęcia: wiek, era

advertisement
Materiał z historii – klasa I semestr I
1. Wyjaśnij pojęcia: wiek, era, epoka, historia, prehistoria, źródło historyczne, homo sapiens,
rewolucja neolityczna, Mezopotamia, pismo klinowe, politeizm, hieroglify, faraon, system
nawadniający, piramida, sarkofag, mumia, monoteizm, Arka Przymierza, Ziemia Obiecana, judaizm,
naród wybrany, Tora, tyrania, demokracja, arystokracja, strateg, agora, ostracyzm, kultura
hellenistyczna, oligarchia, igrzyska olimpijskie, republika, senat, konsul, legion, imperium, wojna
punicka, niewolnik, gladiator, cesarstwo, pryncypat..
2. Kiedy i w jakim rejonie na Ziemi pojawił się człowiek?
3. Wymień narzędzia, którymi posługiwali się ludzie pierwotni.
4. Jak zdobywali pożywienie, jak mieszkali ludzie w epoce paleolitu?
5. Wymień epoki historyczne.
6. Jak zdobywali pożywienie, jak mieszkali ludzie w epoce neolitu?
7. Określ wiek podanej daty, np. rok 1940 to wiek XX itp.
8. Wskaż na mapie, starożytną Mezopotamię, Egipt, starożytną Grecję, Rzym.
9. Wyjaśnij kim były postacie: Hammurabi, Mojżesz, Dawid, Salomon, Leonidas, Perykles,
Aleksander Wielki, Romulus, Hannibal, Spartakus, Juliusz Cezar, Oktawian August.
10. Wskaż pięć cech judaizmu.
11. Na czym polegało wychowanie spartańskie?
12. Wymień najważniejszych greckich bogów: Zeusa, Posejdona, Hadesa, Apollona, Hefajstosa,
Afrodytę, Atenę, Herę, Demeter. Czym się opiekowali?
13. Z jakimi wydarzeniami z epoki starożytnej i średniowiecza kojarzą Ci się miejsca: Palestyna,
Ateny, Sparta, Maraton, Termopile, Macedonia, Rzym, Kartagina,
14. Powiedz, jaki był wpływ położenia geograficznego Egiptu na życie jego mieszkańców.
15. Co wydarzyło się w roku: 776 r. p.n.e., 753 r. p.n.e., 264 p.n.e., 490 r. p.n.e., 480 r. p.n.e., 479 r.
p.n.e.,
16. W którym wieku miały miejsce podboje Aleksandra Macedońskiego?
17. Wymień po cztery osiągnięcia starożytnych Egipcjan, mieszkańców Mezopotamii i starożytnych
Greków.
18. Wskaż pięć cech religii starożytnych Egipcjan.
19. Wymień urzędy w republice rzymskiej.
20. Wymień urzędy w Atenach i Sparcie.
Download